AMOS

KAPITEL 9

Ingen undkommer Guds straff

1 Jag såg Herren stå vid altaret.

Han sa: Slå till pelarhuvudena

så att trösklarna skakar.

Störta dem över allas huvuden.

De överlevande ska jag döda med svärd.

Ingen av dem ska kunna fly,

ingen av dem ska undkomma.

2 Om de gräver sig ner i dödsriket

ska min hand ta dem.

Om de klättrar upp till himlen

ska jag föra ner dem.

3 Om de gömmer sig på Karmels topp

ska jag hitta dem där och ta dem.

Om de gömmer sig för min blick 

på havets botten

ska jag där befalla ormen att bita dem.

4 Om de förs i fångenskap av sina fiender

ska jag där befalla svärdet att döda dem.

Jag fäster min blick på dem

till deras ofärd och inte till deras välfärd.

5 Herren Jahve, som är över härskarorna,

rör vid jorden och den upplöses,

och alla dess invånare sörjer.

Hela jorden reser sig som Nilen

och sjunker som Egyptens flod.

6 Han bygger sin sal i himlen.

Han grundade sitt valv över jorden.

Han kallar på havets vatten

och öser ut det över jordens yta.

Jahve är hans namn.

7 Israels söner, 

är ni inte som kushiterna för mig? 

säger Herren.

Förde inte jag Israel

upp från Egypten,

filisteerna från Kaftor

och arameerna från Kir?

8 Lyssna! Herren Jahves ögon

 är riktade mot detta syndiga rike.

Jag ska utplåna det från jordens yta.

Men jag ska inte helt utplåna

Jakobs hus, säger Herren.

9 För jag befaller att Israels hus

ska skakas bland alla folkslag

så som säd skakas i ett såll.

Men inte ett sandkorn 

ska falla till marken.

10 Alla syndare i mitt folk

ska dö för svärd, de som säger:

”Ofärden ska varken drabba oss

eller komma nära.”

Israels återupprättelse

11 Den dagen ska jag resa upp

Davids fallna hydda.

Jag ska mura igen sprickorna

och resa upp dess ruiner.

Jag ska bygga upp den

som i forna dagar.

12 Då kan de ta i besittning

återstoden av Edom,

och alla folkslag

över vilka mitt namn har utropats,

säger Jahve, som gör detta.

13 Lyssna!

Dagar ska komma, säger Herren,

då plöjaren tätt följer skördemannen

och druvtramparen såningsmannen.

Bergen ska drypa av druvsaft

och alla kullar överflöda.

14 Jag ska återupprätta mitt folk Israel.

De ska bygga upp ruinlagda städer

och bo i dem.

De ska plantera vingårdar

och dricka vinet.

De ska anlägga trädgårdar

och äta frukten.

15 Jag ska plantera dem

i deras eget land.

De ska aldrig mer ryckas upp

ur det land som jag gett dem,

säger Jahve din Gud.

Obadja

Föregående

9:11-12. Citeras delvis i Apg 15:16-17.

© Ragnar Blomfelt