AMOS

KAPITEL 7

Gräshopporna

1 Detta visade Herren Jahve mig: Han skapade en gräshoppssvärm när sommargräset spirade efter kungens slåtter. 2 När de hade slukat all vegetation i landet sa jag: ”Herre Jahve, förlåt! Hur ska lilla Jakob kunna bestå?” 3 Då sörjde Herren över detta. ”Det ska inte ske”, sa Herren.

Elden

4 Detta visade Herren Jahve mig: Jag såg att Herren Jahve kallade på elden till strid. Elden förtärde det stora djupet och började förtära landet. 5 Då sa jag: ”Herre Jahve, sluta! Hur ska lilla Jakob kunna bestå?” 6 Då sörjde Herren över detta. ”Inte heller detta ska ske”, sa Herren Jahve.

Sänklodet

7 Detta visade han mig: Jag såg Herren stå på en vertikal mur med ett lod i handen. 8 Herren sa till mig: ”Amos, vad ser du?” Jag svarade: ”Ett lod.” Då sa Herren: ”Lyssna! Jag hänger upp ett lod bland mitt folk Israel. Jag ska inte längre skona dem. 9 Isaks offerhöjder ska ödeläggas och Israels helgedomar förstöras. Och jag ska resa mig upp med svärdet mot Jerobeams hus.”

Amos förbjuds att profetera

10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till Israels kung Jerobeam: ”Amos konspirerar mot dig mitt i Israels hus. Landet står inte ut med allt hans prat. 11 För Amos säger: Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort från sitt land till fångenskap.”

12 Och Amasja sa till Amos: ”Siare, försvinn! Ge dig av till Judas land. Där kan du äta ditt bröd och profetera! 13 Profetera aldrig mer i Betel, för det är kungens helgedom och ett rikets tempel.”

14 Amos svarade Amasja: ”Jag var varken profet eller profetson, utan boskapsherde och odlade mullbärsfikon. 15 Men Herren tog mig när jag följde hjorden, och Herren sa till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel.

16 Så hör nu Herrens ord: Du säger: ’Profetera inte mot Israel, förkunna inte mot Isaks hus.’ 17 Därför säger Herren: Din hustru ska bli en hora i staden, dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din mark ska mätas och delas. Själv ska du dö i orent land, och Israel ska föras bort från sitt land till fångenskap.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt