AMOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KAPITEL 1

1 Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa. Det här såg han om Israel i de dagar då Ussia var kung i Juda, och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen.

2 Amos sa:

Herren ryter från Sion,

höjer sin röst från Jerusalem.

Då sörjer herdarnas betesmarker

och Karmels höjd torkar.

Profetia om Damaskus

3 Så säger Herren:

För tre brott av Damaskus, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de tröskade Gilead

med tröskslädar av järn.

4 Jag sänder eld mot Hasaels hus,

den ska förtära Ben-Hadads borgar.

5 Jag bräcker Damaskus bommar

och avlägsnar härskaren i Avendalen

och den som bär spiran i Bet-Eden.

Arams folk ska bortföras till Kir,

säger Herren.

Profetia om Gaza

6 Så säger Herren:

För tre brott av Gaza, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de bortförde en hel befolkning

och utlämnade dem åt Edom.

7 Jag sänder eld mot Gazas murar,

den ska förtära dess borgar.

8 Jag avlägsnar härskaren i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag lyfter handen mot Ekron

och filisteernas återstod förgås, 

säger Herren Jahve.

Profetia om Tyros

9 Så säger Herren:

För tre brott av Tyros, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de utlämnade 

en hel befolkning åt Edom

och glömde sitt brödraförbund.

10 Jag sänder eld mot Tyros murar,

den ska förtära dess borgar.

Profetia om Edom

11 Så säger Herren:

För tre brott av Edom, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för han förföljde sin bror med svärd

och kvävde all barmhärtighet,

lät ilskan rasa oavbrutet

och eldade hela tiden på sitt raseri.

12 Jag sänder eld mot Teman,

den ska förtära Bosras borgar.

Profetia om Ammon

13 Så säger Herren:

För tre brott av ammoniterna, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de skar upp gravida i Gilead

för att utbreda sitt territorium.

14 Jag tänder eld mot Rabbas murar.

Branden ska förtära dess borgar

under stridsrop på stridens dag,

under storm på ovädrets dag.

15 Deras kung och hans stormän 

ska gå i fångenskap tillsammans,

säger Herren.

Nästa

1:1. Amos verkade som profet omkring 760-750 f. Kr. och var samtida med profeterna Jesaja, Hosea och Mika. Han omnämner sin profetkallelse i 7:14-15. Tekoa. Låg drygt 15 km söder om Jerusalem. Ussia. 2 Kung 15:1-7, 2 Krön 26. Jerobeam. 2 Kung 14:23-29.

© Ragnar Blomfelt