FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 8

Glöm inte Gud

1 Alla de bud jag i dag ger dig ska ni noga följa. Då får ni leva och bli talrika. Och ni får komma in i och besitta landet som Herren med ed har lovat era fäder. 2 Kom ihåg hur Jahve din Gud i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen. För han ville ödmjuka dig och pröva dig och lära känna ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. 3 Han ödmjukade dig, och i din hunger gav han dig manna som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som kommer från Herrens mun. 4 Dina kläder blev inte utslitna och dina fötter svullnade inte under dessa fyrtio år. 5 Tänk på att Jahve din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. 6 Så håll Jahves, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.

7 Jahve din Gud för dig in i ett gott land med vattenbäckar, källor och vattenådror som flödar fram i dalar och på berg. 8 Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatäppelträd, med olivträd och med honung. 9 Det är ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom eller sakna något. Det är ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar ur bergen. 10 Du ska äta dig mätt och prisa Jahve din Gud för det goda land han skänkt dig.

11 Se till att du inte glömmer Jahve din Gud och försummar att hålla hans bud, föreskrifter och stadgar som jag i dag ger dig. 12 När du äter dig mätt och bygger vackra bostadshus, 13 när dina kor och får förökas och du får mer av silver och guld och annat du äger, 14 se då till att du inte blir arrogant så att du glömmer Jahve din Gud som förde dig ut från Egypten, slavhuset. 15 Han ledde dig genom den stora och hemska öknen, genom törstig ödemark bland giftormar och skorpioner. Han såg till att vatten kom fram åt dig ur den hårda klippan. 16 Han gav dig manna att äta i öknen, en mat okänd för dina fäder. Han gjorde allt detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott.

17 Du kan tänka: ”Min kraft och min egen förmåga har skänkt mig detta välstånd”. 18 Men kom ihåg att det är Jahve din Gud som ger dig kraft att få välstånd. Detta för att han vill stå fast vid det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

19 Men om du glömmer Jahve din Gud och följer andra gudar för att tjäna och tillbe dem, då försäkrar jag er i dag att ni sannerligen ska förgås. 20 Likt de folkslag som Herren förgör åt er ska också ni förgås, därför att ni inte lyssnade till Jahve, er Gud.

Nästa

Föregående

8:3. manna. Se 4 Mos 11:7-9 med kommentar. människan lever inte bara av bröd. Jesus citerar från denna vers i Matt 4:4.

8:5. som en man fostrar sin son. Med välmenande disciplin. Jfr Hebr 12:5-11 med kommentar.

8:19-20. (Även t.ex. 11:16-17.) Avfall möter lika hårt fördömande i Nya Testamentet, se t.ex. Hebr 2:1-3, 3:7-19, 6:4-8, 10:26-31, 39, 12:25-29.

© Ragnar Blomfelt