FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 17

1 Offra inte åt Jahve din Gud en oxe eller ett får som har en defekt eller något allvarligt fel, för sådant är avskyvärt för Jahve din Gud.

2 Säg att en man eller kvinna hos dig i någon av städerna som Jahve din Gud ger dig visar sig göra något som är ont i Jahves, din Guds, ögon och bryter hans förbund. 3 Personen går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, eller solen eller månen eller himlens hela härskara, något som jag förbjudit, 4 och du informeras så att du får höra om det. Då ska du noga undersöka saken. Om det är sant och kan fastslås att detta avskyvärda har skett i Israel, 5 då ska du föra den man eller kvinna som gjort detta onda ut till din stadsport och stena den personen till döds. 6 Två eller tre vittnens ord krävs för att någon ska avrättas. Ingen får dömas till döden på endast ett vittnesmål. 7 Vittnena ska först lyfta sin hand för att avrätta honom, därefter hela folkets hand. Du ska avlägsna det onda från dig.

Domstolar

8 Om ett rättsfall blir dig för svårt, det kan gälla dråp, tvistemål, misshandel eller andra rättssaker inom dina portar, då ska du bege dig till den plats som Jahve din Gud väljer. 9 Gå till de levitiska prästerna och till han som då är domare. Rådfråga dem och de ska avkunna åt dig ett domslut. 10 Följ utslaget de ger dig på den plats som Herren väljer. Du ska noga följa alla deras anvisningar. 11 Handla efter lagens ord som de ger dig och efter deras meddelade domslut till dig. Vik inte av från deras kungörelse, varken åt höger eller vänster.

12 Om en man beter sig arrogant och vägrar lyssna till domaren eller till prästen som står och tjänstgör inför Jahve din Gud, då ska den mannen avrättas. Du ska avlägsna det onda från Israel. 13 Allt folket ska höra om det och frukta, och aldrig mer bete sig arrogant.

Kungalagar

14 Säg att du kommer in i landet som Jahve din Gud ger dig, tar det i besittning och bor där, och säger att du vill ha en kung över dig som alla andra folk omkring dig. 15 Då ska du göra till kung över dig den som Jahve din Gud väljer. Sätt en av dina bröder till kung över dig. Du får inte sätta en utlänning över dig, en som inte är av ditt folk. 16 Men kungen får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar, för Herren har sagt: ”Ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg.” 17 Och han får inte ta sig många hustrur så att hans hjärta avfaller. Han får inte heller skaffa sig överflöd av silver och guld.

18 När han sitter på sin kungatron ska han låta göra sig en bokrulle med en avskrift av denna lag i de levitiska prästernas närvaro. 19 Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar. Då lär han sig att frukta Jahve sin Gud och att noga följa alla ord i denna lag och dessa stadgar. 20 Då ska han inte upphöja sig över sina bröder eller vika av från buden åt vare sig höger eller vänster. Då ska han och hans söner regera länge i Israel.

Nästa

Föregående

17:6. Två eller tre vittnens ord. Se kommentar till 4 Mos 35:30.

17:14. kung. Att Israel skulle komma att ha kungar framhöll Gud redan i 1 Mos 17:6.

17:17. han får inte ta sig många hustrur så att hans hjärta avfaller. Något som inträffade med kung Salomo, 1 Kung 11:1-9. Han får inte heller skaffa sig överflöd av silver och guld. 1 Kung 10:14-29.

© Ragnar Blomfelt