FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 6

Nasirlöften

1 Herren sa till Mose: 2 ”Säg till Israels söner: Om en man eller kvinna avlägger ett högtidligt nasirlöfte om att avskilja sig åt Herren, 3 ska han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte smaka vinäger gjord på sådana drycker. Han får inte dricka druvsaft och inte heller äta vare sig färska eller torkade druvor. 4 Under alla dagar han är nasir får han inte äta något som kommer från vinstocken, inte ens kärnor eller skal. 5 Under alla dagar som nasirlöftet varar får ingen rakkniv komma på hans huvud. Fram till slutet av de dagar som han är avskild för Herren ska han vara helig och låta huvudhåret växa.

6 Under alla dagar han är avskild för Herren får han inte komma nära en död kropp. 7 Han får inte orena sig genom sin far eller mor, sin bror eller syster, om de skulle dö. För han bär på sitt huvud tecknet på att han är sin Guds nasir. 8 Under alla dagar som han är nasir är han avskild åt Herren.

9 Om någon plötsligt och oväntat dör i hans närhet så att huvudet på vilket han bär nasirtecknet blir orenat, då ska han raka huvudet den dag han blir ren. På sjunde dagen ska han raka det.

10 På åttonde dagen ska han bära fram två turturduvor eller två ungduvor till prästen vid mötestältets ingång. 11 Prästen ska offra en till syndoffer och en till brännoffer och bringa försoning för honom, för synden han begick genom den döda kroppen. Samma dag ska han sedan helga sitt huvud. 12 Han ska inviga sig till nasir åt Herren lika många dagar som han förut avskilt sig, och bära fram ett årsgammalt lamm som skuldoffer. Den förra löftestiden faller bort eftersom hans nasirat blev orenat.

13 Detta är lagen för en nasir: Den dag hans nasirtid är fullbordad ska han föras fram till mötestältets ingång. 14 Han ska bära fram sitt offer åt Herren: ett årsgammalt felfritt lamm av hankön till brännoffer, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön till syndoffer och en felfri bagge till fredsoffer. 15 Därtill en korg med osyrat bröd, kakor av fint mjöl blandade med olja, osyrade tunnkakor smorda med olja samt det matoffer och dryckesoffer som hör till. 16 Prästen ska bära fram det inför Herren och offra hans syndoffer och brännoffer. 17 Han ska offra baggen som fredsoffer åt Herren tillsammans med korgen med de osyrade bröden. Prästen ska också offra det matoffer och dryckesoffer som hör till.

18 Vid ingången till mötestältet ska nasiren raka sitt huvud på vilket han bär nasirtecknet. Han ska ta sitt huvudhår, sitt nasirtecken, och lägga det på elden som är under fredsoffret. 19 När nasiren har rakat av sig nasirtecknet, ska prästen ta den kokta bogen av baggen, en osyrad kaka och en osyrad tunnkaka ur korgen och lägga det på nasirens händer. 20 Prästen ska lyfta det som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. Det är helgat åt prästen tillsammans med lyftofferbringan och offergärdslåret. Sedan får nasiren åter dricka vin.

21 Detta är lagen för nasiren som avlagt ett löfte, och vad han enligt nasirlöftet ska offra åt Herren, förutom annat han kan bidra med. Han måste uppfylla det löfte han avlagt enligt lagen om hans nasirat.”

Välsignelsen

22 Herren sa till Mose: 23 ”Säg till Aron och hans söner: Välsigna Israels söner med dessa ord:

24 ’Jahve välsignar dig och beskyddar dig.

25 Jahve låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd.

26 Jahve vänder sitt ansikte till dig och ger dig fred.’

27 De ska uttala mitt namn över Israels söner, och jag ska välsigna dem.”

Nästa

Föregående

6:2. kvinna … nasirlöfte. Till skillnad från prästämbetet som bara var för män fick kvinnor bli nasirer. Nasir betyder avskild/invigd. Simson (Dom 13:3-5), Samuel (1 Sam 1:11) och Johannes Döparen (Luk 1:15) utgör exempel (och möjligen Paulus, Apg 18:18). Något exempel på en kvinnlig nasir förekommer ej i Bibeln.

6:26. fred. Det hebreiska ordet shalom har en uteslutande positiv innebörd. Det handlar om välgång på alla livets områden.

© Ragnar Blomfelt