FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 29

Nyårshögtidens offer

1 Den första dagen i den sjunde månaden ska ni hålla en helig sammankomst. Då får inget arbete utföras. Den dagen ska ni låta hornen ljuda. 2 Som brännoffer till en blidkande doft för Herren ska ni bära fram en ungtjur, en bagge, och sju felfria årsgamla lamm. 3 Det tillhörande matoffret ska bestå av fint mjöl blandat med olja: sex kilo till tjuren, fyra kilo till baggen, 4 och två kilo till vart och ett av de sju lammen. 5 Ni ska också offra en getabock som syndoffer för att bringa försoning åt er. 6 Detta ska ni offra i tillägg till nymånadsbrännoffret med dess matoffer, det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffren, enligt föreskrifterna. De är en blidkande doft, ett eldoffer åt Herren.

Försoningsdagens offer

7 Den tionde dagen i samma sjunde månad ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska då försaka er själva och inte utföra något arbete. 8 Som brännoffer till en blidkande doft för Herren ska ni bära fram en ungtjur, en bagge, och sju felfria årsgamla lamm. 9 Det tillhörande matoffret ska bestå av fint mjöl blandat med olja: sex kilo till tjuren, fyra kilo till baggen, 10 och två kilo till vart och ett av de sju lammen. 11 Ni ska också offra en getabock som syndoffer, i tillägg till försoningssyndoffret och det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och deras dryckesoffer.

Lövhyddohögtidens offer

12 Den femtonde dagen i sjunde månaden ska ni hålla en helig sammankomst. Då får inget arbete utföras. Ni ska fira en Herrens högtid i sju dagar. 13 Som brännoffer, som eldoffer, ska ni då till en blidkande doft för Herren offra tretton ungtjurar, två baggar, och fjorton felfria årsgamla lamm. 14 Det tillhörande matoffret ska bestå av fint mjöl blandat med olja: sex kilo till var och en av de tretton tjurarna, fyra kilo till var och en av de två baggarna, 15 och två kilo till vart och ett av de fjorton lammen. 16 Ni ska också offra en getabock till syndoffer, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

17 Den andra dagen ska ni offra tolv ungtjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 18 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 19 Ni ska också offra en getabock som syndoffer, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

20 Den tredje dagen ska ni offra elva tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 21 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 22 Ni ska också offra en getabock som syndoffer, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

23 Den fjärde dagen ska ni offra tio tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 24 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 25 Ni ska också offra en getabock som syndoffer, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

26 Den femte dagen ska ni offra nio tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 27 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 28 Ni ska också offra en syndofferbock, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

29 Den sjätte dagen ska ni offra åtta tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 30 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 31 Ni ska också offra en syndofferbock, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

32 Den sjunde dagen ska ni offra sju tjurar, två baggar och fjorton felfria årsgamla lamm, 33 med deras matoffer och dryckesoffer för tjurarna, baggarna och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 34 Ni ska också offra en syndofferbock, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

35 Den åttonde dagen ska ni hålla en högtidssamling. Då får inget arbete utföras. 36 Som brännoffer, som eldoffer, ska ni då offra till en blidkande doft för Herren en tjur, en bagge, sju felfria årsgamla lamm, 37 med deras matoffer och dryckesoffer för tjuren, baggen och lammen, efter deras antal på föreskrivet sätt. 38 Ni ska också offra en syndofferbock, i tillägg till det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

39 Detta ska ni offra åt Herren vid era högtider, i tillägg till era löftesoffer och frivilliga offer, vare sig det är brännoffer, matoffer, dryckesoffer eller fredsoffer.”

Nästa

Föregående

29:7-11. Mer utförlig information om försoningsdagen ges i 3 Mos 16.

© Ragnar Blomfelt