TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 21

Helighetsregler för prästerna

1 Herren sa till Mose: Tala till prästerna, Arons söner, och säg: En präst får inte göra sig oren genom någon död bland sitt folk, 2 undantag är nära anhöriga: mor, far, son, dotter, bror, 3 eller en närstående syster som var jungfru och inte tillhörde någon man, för hennes skull får han orena sig. 4 Som ledare bland sitt folk får han inte göra sig oren så att han vanhelgar sig.

5 Präster får inte raka någon del av sitt huvud, raka kanten av sitt skägg eller rista märken på sin kropp. 6 De ska vara heliga inför sin Gud och inte vanhelga sin Guds namn, för de bär fram Herrens eldoffer, sin Guds mat. Därför ska de vara heliga. 7 En präst får inte ta till hustru en kvinna som är besudlad av prostitution eller en kvinna förskjuten av sin man, för prästen är helig inför sin Gud. 8 Du ska hålla prästen helig, för han bär fram din Guds mat. Han ska vara helig för dig, för jag, Jahve som avskiljer er, är helig.

9 Om en prästdotter besudlar sig genom hor vanärar hon sin far. Hon ska brännas ihjäl.

10 Den som är överstepräst bland sina bröder, som fått smörjelseolja på sitt huvud och som blivit vigd med rätt att bära prästkläderna, ska inte låta håret hänga eller riva sönder sina kläder. 11 Han ska inte gå in till någon död. Inte ens genom sin far eller sin mor får han orena sig. 12 Han får inte lämna helgedomen eller vanhelga sin Guds helgedom. För han är vigd genom sin Guds smörjelseolja som är över honom. Jag är Jahve. 13 Han ska gifta sig med en kvinna som är jungfru. 14 Han får inte gifta sig med en änka eller en frånskild kvinna eller en som är besudlad genom prostitution. Han ska gifta sig med en jungfru av sitt eget folk, 15 så att han inte vanhelgar sina efterkommande bland sitt folk. För jag är Jahve som helgar honom.

16 Herren talade till Mose: 17 Säg till Aron: Av dina ättlingar i kommande släkten får ingen man som har någon fysisk defekt komma och frambära sin Guds mat. 18 Ingen man som har någon fysisk defekt får komma, ingen som är blind, halt, vanställd, vanskapt, 19 ingen med bruten fot eller hand, 20 ingen med puckelrygg, ingen kortvuxen, ingen som har fel på ögat eller har skabb, utslag eller skadade testiklar. 21 Ingen av prästen Arons ättlingar som har någon fysisk defekt får komma för att offra Herrens eldoffer. Har han en defekt får han inte komma för att offra sin Guds mat. 22 Han får äta sin Guds mat, både av det högheliga och det heliga. 23 Men eftersom han har en defekt får han inte komma fram till förhänget eller gå fram till altaret. Han får inte vanhelga mina heliga ting, för jag är Jahve som helgar dem.

24 Detta sa Mose till Aron och hans söner och alla Israels söner.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt