TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 19

Helighetslagar

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söners hela församling: Ni ska vara heliga, för jag, Jahve er Gud, är helig.

3 Var och en av er ska visa respekt för sin mor och sin far. Håll mina sabbater. Jag är Jahve er Gud. 4 Vänd er inte till avgudar och gjut inte gudabilder åt er. Jag är Jahve er Gud.

5 När ni vill offra fredsoffer åt Herren ska det ske på ett godtagbart sätt. 6 Det ska ätas den dag ni offrar det eller dagen efter. Det som är kvar till tredje dagen ska brännas upp. 7 Om det äts på tredje dagen är det orent och blir inte godtagbart. 8 Den som äter av det ska bära sin skuld, för han har vanhelgat det som var heligt för Herren. Han ska avlägsnas från sitt folk.

9 När skörden bärgas i ert land ska du inte skörda till kanten av åkern och inte heller samla in de sista axen av din skörd. 10 Gör ingen efterskörd i din vingård och plocka inte upp nerfallna druvor. Lämna det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Jahve er Gud.

11 Stjäl inte. Ljug inte. Bedra inte varandra.

12 Svär inte falskt vid mitt namn, för då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Jahve.

13 Förtryck inte din nästa eller ta något ifrån honom. Håll inte inne daglönarens lön över natten.

14 Skymfa inte en döv. Lägg inget i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Jahve.

15 Var inte orättvis när du dömer. Var inte partisk för den fattige. Favorisera inte den med makt. Döm rättfärdigt din nästa.

16 Gå inte omkring och skvallra bland ditt folk. Utsätt inte din nästa för livsfara. Jag är Jahve.

17 Hata inte din broder i ditt hjärta. Men tillrättavisa din nästa så att du inte ådrar dig skuld på grund av honom.

18 Hämnas inte och hys inte agg mot någon i ditt folk. Älska din nästa som dig själv. Jag är Jahve.

19 Håll mina stadgar. Låt inte två slags djur av din boskap para sig. Så inte två slags säd i din åker. Bär inte kläder som är vävda av två slags garn.

20 Om en man har samlag med en slavinna som är bortlovad till en annan man, men hon ännu inte blivit friköpt eller frigiven, måste straff tillämpas. Men de ska inte avrättas eftersom hon inte var fri. 21 Men han ska föra fram ett skuldoffer inför Herren till mötestältets ingång, en skuldofferbagge. 22 När prästen med skuldofferbaggen bringar försoning för honom inför Herren, får han förlåtelse för den synd han begått.

23 När ni kommer in i landet och planterar alla sorters fruktträd, ska ni betrakta frukten som förbjuden. Tre år ska ni betrakta frukten som förbjuden och den får inte ätas. 24 Det fjärde året ska all deras frukt avskiljas som ett tackoffer till Herren. 25 Under det femte året får ni äta deras frukt. Då får ni större avkastning. Jag är Jahve er Gud.

26 Ät inte något med blod i. Håll inte på med spådom eller teckentydning. 27 Klipp inte håret på sidorna. Klipp inte av skäggets kanter.

28 Rista inte märken på er kropp för någon död. Tatuera er inte. Jag är Jahve.

29 Vanära inte din dotter genom att göra henne till prostituerad, så att landet börjar hora och fyllas av liderlighet.

30 Håll mina sabbater. Visa vördnad för min helgedom. Jag är Jahve.

31 Vänd er inte till medier eller spiritister. Uppsök inte sådana så att ni orenas genom dem. Jag är Jahve er Gud.

32 Res dig upp för ett grått huvud. Hedra den gamle. Frukta din Gud. Jag är Jahve.

33 När en invandrare bor hos er i landet ska ni inte förtrycka honom. 34 Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit invandrare i Egypten. Jag är Jahve er Gud.

35 Var inte oärliga när ni avgör frågor om längd, vikt eller rymd. 36 Ha rätt våg, rätta vikter, rätta mått. Jag är Jahve er Gud, som förde er ut från Egypten.

37 Håll alla mina stadgar och lagar och följ dem. Jag är Jahve.

Nästa

Föregående

19:2. Jfr 1 Petr 1:16.

19:18 (34). Älska din nästa som dig själv. Ett bud som ofta upprepas i Nya Testamentet, Matt 22:39, Rom 13:9, Gal 5:14, Jak 2:8.

© Ragnar Blomfelt