TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 18

Olagliga sexuella relationer

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söner: Jag är Jahve er Gud. 3 Ni ska inte leva som de gör i Egypten, där ni bodde. Inte heller ska ni leva som de gör i Kanaan, dit jag för er. Följ inte deras seder och bruk. 4 Ni ska hålla mina lagar och noga följa mina stadgar. Jag är Jahve er Gud. 5 Ni ska hålla mina stadgar och lagar, för den som följer dem ska leva genom dem. Jag är Jahve.

6 Ingen får närma sig en nära släkting för att ha sex. Jag är Jahve. 7 Blottlägg inte varken din fars eller mors nakenhet. Hon är din mor, du ska inte ha sex med henne. 8 Ha inte sex med din fars hustru, för hennes nakenhet tillhör din far. 9 Ha inte sex med din syster, som har samma far eller mor som du, vare sig hon är född hemma eller någon annanstans. 10 Ha inte sex med din sondotter eller din dotterdotter, för det är din egen nakenhet. 11 Ha inte sex med dottern till din fars hustru, för hon tillhör din fars släkt och hon är din syster. 12 Ha inte sex med din fars syster, för hon är nära släkt med honom. 13 Ha inte sex med din mors syster, för hon är nära släkt med henne. 14 Blottlägg inte din farbrors nakenhet genom att röra hans hustru, för hon är din faster. 15 Ha inte sex med din svärdotter. Hon är din sons hustru, du ska inte ha samlag med henne. 16 Ha inte sex med din brors hustru, för det är din brors nakenhet. 17 Ha inte sex med en kvinna och hennes dotter. Ta inte till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och ha sex med henne. Det är något ont, för de är nära släktingar. 18 Ta inte din hustrus syster till bihustru och ha sex med henne medan din hustru lever. 19 Närma dig inte en kvinna för att ha sex med henne när hon är oren under sin menstruation. 20 Ligg inte med din nästas hustru så att du blir oren genom henne.

21 Offra inte något av dina barn åt Molok. Vanhelga inte din Guds namn. Jag är Jahve.

22 Ligg inte med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. 23 Ligg inte med något djur och bli oren genom det. En kvinna får inte ställa sig framför ett djur och para sig med det. Det är perverst.

24 Orena er inte med något av detta! För de folk som jag driver undan för er har orenat sig med allt detta. 25 Landet har blivit orent, så jag straffar det för dess synd. Och landet ska spy ut sina invånare. 26 Håll mina stadgar och lagar, och gör inte något av detta avskyvärda, varken den infödde eller invandraren som bor hos er. 27 Sådana avskyvärda handlingar gjorde landets invånare före er, och landet blev orent. 28 Så om ni orenar landet ska det spy ut er så som det spydde ut de folk som var före er. 29 För alla som gör något av allt detta avskyvärda ska avlägsnas från sitt folk.

30 Håll därför mina föreskrifter och följ inte de avskyvärda seder och bruk som rådde före er, så att ni orenas genom dem. Jag är Jahve er Gud.

Nästa

Föregående

18. Kapitlet har mycket gemensamt med kapitel 20 där även straffet inkluderas.

18:5. Citeras i Rom 10:5, Gal 3:12.

18:8. Jfr 1 Mos 35:22, 49:4, 1 Kor 5:1.

18:16. Johannes Döparen hänvisar till detta förbud i Matt 14:3-4.

18:21. Molok. Ammoniternas/Kanaaneernas gud. Till denna gud brändes barn till döds. Det skedde ibland även bland israelerna (2 Kung 23:10, Jes 57:5, Jer 7:31, 32:35).

18:22. Om homosex, se Rom 1:26-27 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt