TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 17

Förbud att äta blod

1 Herren sa till Mose: 2 Tala till Aron och hans söner och alla Israels söner och säg till dem: Detta är  vad Herren befallt: 3 Om någon israelit slaktar en tjur, ett lamm eller en get i eller utanför lägret, 4 utan att föra fram djuret till mötestältets ingång för att bära fram det som en offergåva åt Herren framför hans tälthelgedom, då ska det räknas som blodskuld för den mannen. Han har spillt blod och ska avlägsnas från sitt folk. 5 Därför ska Israels söner komma till Herren med sina slaktdjur som de brukar slakta ute på marken, till mötestältets ingång, till prästen. De ska offra dem som fredsoffer åt Herren. 6 Prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till mötestältet och bränna fettet till en blidkande doft för Herren. 7 De ska inte mer offra sina slaktoffer åt de bockgudar som de horar med. Detta ska vara en bestående stadga för dem, från släkte till släkte.

8 Säg till dem: Om någon israelit eller invandrare som bor hos er offrar ett brännoffer eller ett slaktoffer, 9 utan att föra fram det till mötestältets ingång för att offra det åt Herren, ska den mannen avlägsnas från sitt folk.

10 Om någon israelit eller invandrare som bor hos er äter något blod, ska jag vända mig emot den som äter blodet och avlägsna honom från hans folk. 11 För kroppens liv är i blodet, och jag har gett er det för att bringa försoning på altaret för era själar. Blodet försonar eftersom livet är i det. 12 Därför säger jag till Israels söner: Ingen av er ska äta blod. Inte heller invandraren som bor hos er ska äta blod.

13 Om någon av Israels söner eller av invandrarna som bor hos dem fäller ett vilddjur eller en fågel som får ätas, ska han låta blodet rinna ut och täcka det med jord. 14 För varje kropps liv är dess blod. Därför säger jag till Israels söner: Ni ska inte äta någon kropps blod, för varje kropps liv är dess blod. Den som äter det ska stötas ut.

15 Och den som äter ett självdött eller ihjälrivet djur, vare sig han är infödd eller invandrare, ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Sedan är han ren. 16 Om han inte tvättar sina kläder och badar, bär han på skuld.

Nästa

Föregående

17:11. Blodet försonar. Jfr Rom 3:25, 1 Petr 1:18-19, Hebr 9:11-14.

17:12 (14). Ingen av er ska äta blod. Se även 3 Mos 19:26, 5 Mos 12:16, 23-25. Blod har att göra med liv och försoning (v. 11), därför får det inte ätas. Detta är ett påbud som återupprepas i Nya Testamentet, se Apg 15:20, 29 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt