TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 16

Den stora försoningsdagen

1 Herren talade till Mose efter att Arons två söner hade dött, de som dog när de trädde fram inför Herrens ansikte. 2 Herren sa till Mose: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förhänget framför arkens försoningslock, för då ska han dö. För jag uppenbarar mig i molnet över försoningslocket.

3 Aron ska gå in i helgedomen med detta: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4 Han ska iklä sig en helig tunika av linne och ha linneunderkläder, spänna ett bälte av linne om livet och vira en linneturban om huvudet. Detta är de heliga kläderna. Han ska bada sin kropp innan han tar dem på sig. 5 Han ska ta emot av Israels församling två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

6 Aron ska offra sin egen syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt husfolk. 7 Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herren, vid ingången till mötestältet. 8 Aron ska kasta lott om bockarna: en lott för Herren och en lott för Asasel. 9 Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aron föra fram och offra som syndoffer. 10 Den bock som lotten bestämmer åt Asasel ska ställas levande inför Herren, för att bringa försoning. Den bocken ska sändas ut i öknen till Asasel.

11 Aron ska offra sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt husfolk. Han ska slakta sin syndoffertjur. 12 Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herren. Han ska fylla sina händer med finstött, väldoftande rökelse och bära in det bakom förhänget. 13 Han ska lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse täcker försoningslocket över vittnesbördet. Annars ska han dö. 14 Han ska ta av tjurens blod och stänka med fingret framtill på försoningslocket. Sju gånger ska han stänka blodet framför försoningslocket med fingret.

15 Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod bakom förhänget. Han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod, stänka det på och framför försoningslocket. 16 Så ska han bringa försoning för helgedomen på grund av Israels söners orenheter och brott, alla deras synder. Så ska han också göra med mötestältet som står mitt ibland dem i all deras orenheter. 17 Ingen får befinna sig i mötestältet från det att Aron går in för att bringa försoning i helgedomen tills han kommer ut. Han ska bringa försoning för sig själv och sitt husfolk och för Israels hela församling. 18 Han ska sedan gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka runt om på altarets horn. 19 Han ska sju gånger stänka blod på altaret med fingret. Så ska han rena och avskilja det från Israels söners orenheter.

20 När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, mötestältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. 21 Aron ska lägga bägge händerna på den levande bockens huvud och bekänna över den Israels söners alla skulder och brott och synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sända den ut i öknen av en man som står redo. 22 Bocken ska bära alla deras synder ut i ödemarken. Mannen ska släppa bocken ute i öknen.

23 Sedan ska Aron gå in i mötestältet och ta av sig linnekläderna som han hade på sig när han gick in i helgedomen, och där ska han lämna dem. 24 Han ska bada sin kropp på en helig plats och ta på sig sina egna kläder. Sedan ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. 25 Fettet av syndoffret ska han bränna på altaret. 26 Mannen som sände bocken till Asasel ska tvätta sina kläder och bada sin kropp. Därefter får han komma in i lägret.

27 Syndoffertjuren och syndofferbocken vars blod bars in i helgedomen för att bringa försoning ska föras utanför lägret. Deras hudar, kött och maginnehåll ska brännas upp. 28 Den som bränner upp det ska tvätta sina kläder och bada sin kropp. Därefter får han komma in i lägret.

29 Detta ska vara en bestående stadga för er: På tionde dagen i sjunde månaden ska ni försaka er själva och inte utföra något arbete, varken den infödde eller invandraren som bor hos er. 30 För den dagen ska försoning bringas för att rena er. Ni ska renas från alla era synder inför Herrens ansikte. 31 Det ska vara en vilosabbat för er, och ni ska försaka er själva. Det är en bestående stadga. 32 Den präst som blivit smord och invigd till prästtjänst efter sin far ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, 33 och bringa försoning för det allra heligaste, mötestältet, altaret, för prästerna och allt folket i församlingen.

34 Detta ska vara en bestående stadga för er: en gång om året ska försoning bringas för Israels söners alla synder.

Och Aron gjorde som Herren befallt Mose.

Nästa

Föregående

16. Jesus Kristus är uppfyllelsen av den stora försoningsdagen, Hebr 9:11-28.

16:2. försoningslocket. Se kommentar till 2 Mos 25:7.

16:8, 10, 26. Asasel. Okänd betydelse.

16:27. ska föras utanför lägret. Jfr Hebr 13:11-13.

© Ragnar Blomfelt