TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 14

Rening efter lepra

1 Herren talade till Mose: 2 Detta är lagen om den leprasjuke den dag han ska renas: Han ska föras till prästen 3 och prästen ska gå utanför lägret och undersöka honom. Om han är frisk från sin lepra 4 ska prästen påbjuda att man tar två levande, rena fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop, åt den som ska renas. 5 Prästen ska påbjuda att den ena fågeln slaktas över ett lerkärl med friskt vatten. 6 Han ska ta den levande fågeln, cederträet, den karmosinröda ullen och isopen och doppa alltsammans, med den levande fågeln, i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7 Han ska stänka sju gånger på den som ska renas från lepran. Han ska förklara honom ren, och släppa den levande fågeln fri ute på marken.

8 Den som renats ska tvätta sina kläder och raka av allt sitt hår och bada. Så blir han ren och får sedan gå in i lägret. Men han ska stanna utanför sitt tält i sju dagar. 9 Den sjunde dagen ska han raka av allt sitt hår, huvudhår, skägg och ögonbryn. Allt sitt hår ska han raka av. Han ska tvätta sina kläder och bada sin kropp, så blir han ren.

10 Den åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hankön, ett årsgammalt felfritt lamm av honkön och sju kilo fint mjöl blandat med olja till matoffer, och tre deciliter olja. 11 Prästen som utför reningen ska föra fram den som ska renas och offergåvorna inför Herren vid ingången till mötestältet. 12 Prästen ska ta det ena lammet tillsammans med oljan och offra det som ett skuldoffer och lyfta det som ett lyftoffer inför Herren. 13 Han ska slakta lammet där syndofferdjuren och brännofferdjuren slaktas, på helig plats. För skuldoffret tillhör liksom syndoffret prästen. Det är högheligt.

14 Prästen ska ta blod från skuldoffret och stryka det på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån. 15 Sedan ska prästen ta något av oljan och hälla i sin vänstra hand. 16 Han ska doppa höger pekfinger i oljan som han har i vänster hand och stänka något av oljan med fingret sju gånger inför Herren. 17 Av den olja som är kvar i hans hand ska prästen stryka på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå skuldofferblodet. 18 Resten av oljan i prästens hand ska han hälla på huvudet på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. 19 Prästen ska bära fram syndoffret och bringa försoning för den som ska renas från sin orenhet. Sedan ska han slakta brännofferdjuret. 20 Han ska bära fram brännoffret och matoffret på altaret och bringa försoning för honom. Så blir han ren.

21 Men om han är fattig och inte har råd med detta, ska han ta ett lamm till skuldoffer och lyfta det för att bringa försoning för sig. Dessutom två kilo fint mjöl, blandat med olja till matoffer, och tre deciliter olja, 22 samt två turturduvor eller två ungduvor, så mycket han har råd med. Den ena ska vara till syndoffer och den andra till brännoffer. 23 Den åttonde dagen ska han bära detta till prästen för sin rening, till mötestältets ingång inför Herren. 24 Prästen ska ta skuldofferlammet och oljan som hör till, och lyfta det som ett lyftoffer inför Herren.

25 När skuldofferlammet är slaktat, ska prästen ta av skuldoffrets blod och stryka på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån. 26 Prästen ska hälla något av oljan i sin vänstra hand, 27 och med höger pekfinger stänka något av oljan som han har i vänster hand sju gånger inför Herrens ansikte. 28 Och prästen ska med oljan i sin hand stryka på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå skuldofferblodet. 29 Resten av oljan i prästens hand ska han hälla på huvudet på honom som ska renas, för att bringa försoning för honom inför Herren. 30 Sedan ska han offra den ena av turturduvorna eller ungduvorna, så mycket han har råd med. 31 Den ena som syndoffer och den andra som brännoffer, så mycket han har råd med, tillsammans med matoffret. Så ska prästen bringa försoning inför Herrens ansikte för den som ska renas.

32 Detta är lagen för den som drabbats av lepra men inte har råd för det som hör till hans rening.

Angripet hus

33 Herren sa till Mose och Aron: 34 När ni kommer till landet Kanaan som jag ger er till egendom, och jag ser till att ett hus ni äger i landet angrips av mögel, 35 då ska husets ägare meddela prästen: ”Mögel verkar ha angripit mitt hus.” 36 Då ska prästen påbjuda att huset utryms innan han går in för att undersöka möglet, så att inte allt i huset blir orent. Därefter ska prästen gå in och se på huset. 37 Han ska undersöka angreppet. Om han finner att det på husets vägg finns grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar som är djupare än väggytan, 38 ska prästen gå ut ur huset, till ingången, och stänga huset för sju dagar. 39 Prästen ska komma tillbaka på sjunde dagen och undersöka huset. Om möglet har spridit sig på husväggen, 40 ska han påbjuda att de angripna stenarna avlägsnas och kastas på en oren plats utanför staden. 41 Huset ska skrapas överallt på insidan och den avskrapade putsen ska kastas på en oren plats utanför staden. 42 Andra stenar ska ersätta de förra, och huset ska rappas med nytt murbruk.

43 Om mögel återkommer på huset, efter att stenar avlägsnats och huset skrapats och rappats, 44 då ska prästen gå in och undersöka det. Om möglet spridit sig i huset, är det skadlig mögel. Huset är orent. 45 Huset ska rivas med dess stenar, trävirke och allt murbruk. Det ska föras bort till en oren plats utanför staden. 46 Den som gått in i huset då det skulle vara stängt, är oren till kvällen. 47 Den som sovit eller ätit i huset ska tvätta sina kläder. 48 Men om prästen kommer och undersöker huset och möglet inte har spridit sig i huset efter att det rappats, då ska han förklara huset rent eftersom möglet försvunnit.

49 För att rena huset ska han ta två fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop. 50 Han ska slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten. 51 Sedan ska han ta cederträet, isopen, den karmosinröda ullen och den levande fågeln, doppa allt i den slaktade fågelns blod och i det friska vattnet och bestänka huset sju gånger. 52 Han ska rena huset med fågelns blod, det friska vattnet, den levande fågeln, cederträet, isopen och den karmosinröda ullen. 53 Sedan ska han släppa den levande fågeln fri ute på marken utanför staden. På detta sätt bringar han försoning för huset, och blir det rent.

54 Detta är lagen om all slags lepra och skorv, 55 mögel på kläder och hus, 56 hudutslag, blemmor och vita fläckar, 57 till upplysning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om lepra och mögel.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt