TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 13

Hudsjukdomar och lepra

1 Herren talade till Mose och Aron: 2 När någon får en svullnad, ett utslag eller en ljus fläck på huden och det kan vara lepra, ska han föras till prästen Aron eller någon av hans söner, prästerna. 3 Prästen ska undersöka området på huden som är angripet. Om håret där har vitnat och stället är djupare än huden, då är det lepra. När prästen undersökt klart ska han förklara honom oren.

4 Om den ljusa fläcken är vit men inte visar sig djupare än huden och håret inte har vitnat, ska prästen hålla den angripne isolerad i sju dagar. 5 Den sjunde dagen ska prästen undersöka honom igen. Om det angripna stället är oförändrat och det inte spridit sig på huden, ska prästen isolera honom ytterligare sju dagar. 6 Prästen ska åter undersöka honom den sjunde dagen. Har det angripna stället bleknat och inte spridit sig på huden, ska prästen förklara honom ren. Det är bara ett utslag. Han ska tvätta sina kläder, han är ren.

7 Men om utslaget sprider sig på huden efter att han visat sig för prästen för att förklaras ren, ska han visa sig för prästen en gång till. 8 Prästen ska undersöka honom. Har utslaget spridit sig på huden ska prästen förklara honom oren. Det är lepra.

9 Den som får lepra ska föras till prästen. 10 Prästen ska undersöka honom. Finns ett vitt utslag på huden och håret vitnat där och det bildats svallkött i utslaget, 11 då är det bestående lepra på hans hud, och prästen ska förklara honom oren. Han ska inte isolera honom, för han är oren. 12 Om lepran brutit ut på huden och täcker den angripne från huvud till fot, så långt prästen kan se, 13 då ska han undersöka honom. Finner han att lepra täcker hela kroppen ska prästen förklara den angripne ren. När han blivit helt vit är han ren.

14 Men så snart svallkött visar sig på honom är han oren. 15 När prästen ser svallköttet, ska han förklara honom oren. Svallköttet är orent, det är lepra. 16 Men om svallköttet förändras och blir vitt, ska han gå till prästen. 17 Prästen ska undersöka honom. Har det angripna stället blivit vitt, ska han förklara honom ren. Han är ren.

18 När någon på sin hud har en böld som läkts, 19 men det sedan visar sig ett vitt utslag eller en ljusröd fläck där bölden var, då ska han visa sig för prästen. 20 Prästen ska undersöka honom. Om denne finner att fläcken ligger djupare än huden och håret på den har vitnat, då ska han förklara honom oren. Han är angripen av lepra i bölden. 21 Men om prästen undersöker fläcken och ser att vitt hår saknas, att fläcken inte ligger djupare än huden och att den är blekt, då ska prästen hålla honom isolerad i sju dagar. 22 Om den sprider sig på huden ska prästen förklara honom oren. Det är lepra. 23 Men om den är oförändrad och inte sprider sig, är det ett ärr efter bölden, och prästen ska förklara honom ren.

24 När någon får ett brännsår på huden och det blir en ljusröd eller vit fläck i brännsåret, 25 ska prästen undersöka det. Om håret på fläcken har vitnat och fläcken ligger djupare än huden, då är det lepra som brutit ut i brännsåret. Prästen ska förklara honom oren. Han är angripen av lepra. 26 Men om prästen undersöker stället och vitt hår saknas på fläcken och den inte ligger djupare än huden och den är blek, då ska prästen hålla honom isolerad i sju dagar. 27 Prästen ska undersöka honom den sjunde dagen. Om fläcken har spridit sig på huden, ska prästen förklara honom oren. Det är lepra. 28 Men om fläcken är oförändrad och inte spridit sig på huden och blivit blek, då är det ett utslag efter brännsåret. Prästen ska förklara honom ren, det är ett ärr efter brännsåret.

29 När en man eller kvinna angrips av sjukdom på huvudet eller hakan, 30 ska prästen göra en undersökning. Om det ligger djupare än huden och där finns gulaktigt tunt hår, ska prästen förklara den angripne oren. Det är skorv, lepra på huvud eller haka. 31 När prästen undersöker området som angripits av skorv och det inte ligger djupare än huden och det inte finns svart hår där, då ska prästen hålla den som angripits isolerad i sju dagar. 32 Den sjunde dagen ska prästen undersöka det. Om skorven inte spridit sig och där inte finns gulaktigt hår och det inte ligger djupare än huden, 33 då ska den sjuke raka sig, men inte själva skorven. Prästen ska isolera honom i ytterligare sju dagar. 34 Den sjunde dagen ska prästen undersöka skorven. Om skorven inte spridit sig på huden och inte ligger djupare än huden, ska prästen förklara honom ren. Han ska tvätta sina kläder och vara ren. 35 Men om skorven sprider sig på huden efter att han har förklarats ren, 36 ska prästen undersöka honom. Om skorven spridit sig på huden behöver prästen inte leta efter gulaktigt hår. Han är oren. 37 Men om prästen finner att skorven är oförändrad och det har växt svart hår i den, då är skorven läkt. Han är ren, och prästen ska förklara honom ren.

38 När en man eller kvinna får ljusa vita fläckar på huden, 39 ska prästen undersöka dem. Är de ljusa fläckarna på huden blekvita är det ett ofarligt utslag på huden. Han är ren.

40 När en man mister sitt huvudhår är han flintskallig. Han är ren. 41 Om han mister håret ovanför pannan är han skallig. Han är ren. 42 Men är det en ljusröd fläck där han är skallig, upptill eller framtill, då har lepra brutit ut. 43 Prästen ska undersöka honom. Är det ett ljusrött utslag upptill eller framtill och det liknar lepra, 44 då har mannen lepra. Han är oren. Prästen ska förklara honom oren, hans huvud är angripet.

45 Den som fått lepra ska gå med sönderrivna kläder och låta håret hänga, dölja sitt skägg och ropa: ”Oren, oren!” 46 Så länge han är angripen ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt och ha sin bostad utanför lägret.

47 Om det blir angrepp av mögel på ett klädesplagg av ull eller lin, 48 ett vävt eller virkat tyg av lin eller ull, eller på skinn eller något som är tillverkat av skinn, 49 och området är grönaktigt eller rödaktigt på plagget eller skinnet, det vävda eller virkade tyget eller något tillverkat av skinn, då är det ett mögelangrepp och ska visas för prästen. 50 Prästen ska undersöka möglet, och det angripna plagget ska vara inlåst i sju dagar. 51 Den sjunde dagen ska han undersöka det igen. Om skadan spridit sig på plagget eller det vävda eller virkade tyget eller skinnet eller det som är tillverkat av skinn, då är det skadligt mögel. Det är orent. 52 Han ska bränna upp plagget eller det vävda eller virkade tyget av ull eller lin eller skinnet, vad det än är som är angripet, för det är skadligt mögel. Det ska brännas upp.

53 Men om prästen undersöker det och möglet inte spridit sig på plagget eller det vävda eller virkade tyget eller på det som är tillverkat av skinn, 54 ska prästen befalla att det som är angripet tvättas och hålls inlåst sju dagar till. 55 Han ska efter tvätten undersöka det angripna stället. Om det är oförändrat är det orent, även om möglet inte spridit sig. Du ska bränna upp det. Det är röta, på vilken sida det än uppträder.

56 Men om prästen undersöker det och finner att det bleknat efter tvätten, då ska han riva bort det från plagget eller skinnet eller det vävda eller virkade tyget. 57 Om möglet åter visar sig på plagget eller det vävda eller virkade tyget eller det som är tillverkat av skinn, då har det spridit sig. Bränn upp det som är angripet. 58 Om tvätten tagit bort det på plagget eller det vävda eller stickade tyget eller det som är tillverkat av skinn, ska det tvättas en gång till. Då är det rent.

59 Detta är lagen om angrepp av mögel på kläder av ull eller lin och på det som är vävt eller virkat och på allt som är tillverkat av skinn. Efter denna lag ska det förklaras rent eller orent.

Nästa

Föregående

13:2. lepra. Grundtextens ord avser olika slags hudsjukdomar där lepra utgör ett alternativ av flera. föras till prästen (även v. 9, 16, 19, 14:2). Jfr Matt 8:4.

© Ragnar Blomfelt