TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 11

Rena och orena djur

1 Herren talade till Mose och Aron: 2 Säg till Israels söner: Av alla landdjur får ni äta dessa: 3 Alla djur med helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. 4 Men av djur som idisslar och har kluvna klövar får ni inte äta dessa: kamelen, den idisslar men saknar klövar, så den är oren för er, 5 klippgrävlingen, den idisslar men saknar klövar, så den är oren för er, 6 haren, den idisslar men saknar klövar, så den är oren för er, 7 svinet, det har helt kluvna klövar men idisslar inte, så det är orent för er. 8 Djurens kött får ni inte äta, inte heller röra vid deras döda kroppar. De är orena för er.

9 Detta får ni äta av det som är i vattnet: allt i haven och floderna som har fenor och fjäll får ni äta. 10 Men detta ska vara motbjudande för er: allt i haven och floderna som inte har fenor och fjäll, av det som myllrar i vattnet och lever där. 11 De ska vara motbjudande för er. Deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar ska vara motbjudande för er. 12 Allt i vattnet som inte har fenor och fjäll ska vara motbjudande för er.

13 Dessa fåglar ska vara motbjudande för er och får inte ätas, de är motbjudande: örnen, lammgamen, vråken, 14 gladan, falken med dess arter, 15 kråkfåglar, 16 strutsen, jordugglan, fiskmåsen, höken med dess arter, 17 kattugglan, skarven, tornugglan, 18 minervaugglan, pelikanen, asgamen, 19 storken, piparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen.

20 Alla bevingade, fyrbenta kryp ska vara motbjudande för er. 21 Men av alla bevingade, fyrbenta kryp får ni äta dem som utöver de andra benen har hoppben. 22 Av dem får ni äta vandringsgräshoppor, solamgräshoppor, hargolgräshoppor och hagavgräshoppor, av alla arter. 23 Alla andra bevingade kryp med fyra ben ska vara motbjudande för er.

24 Den som rör vid den döda kroppen av något av följande djur blir oren och ska vara oren till kvällen, 25 och den som burit en sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen: 26 Varje djur som har klövar, men inte helt kluvna, och som inte idisslar, ska vara orena för er. Den som rör vid dem blir oren. 27 Alla fyrfotadjur som går på tassar är orena för er. Den som rör vid deras döda kroppar är oren till kvällen. 28 Den som bär en sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. De är orena för er.

29 Av smådjuren som myllrar på marken ska dessa vara orena för er: vesslan, råttan, ödlor av alla arter, 30 geckoödlan, varanen, letaödlan, salamandern och kameleonten. 31 Dessa smådjur är orena för er. Den som rör vid dem när de är döda är oren till kvällen. 32 Allt som ett sådant dött djur faller på blir orent, om än träkärl, kläder, skinn, säck eller annat bruksföremål. Det ska läggas i vatten, och det är orent till kvällen, då det blir rent. 33 Om ett sådant djur faller ner i ett lerkärl blir allt däri orent, och ni ska krossa kärlet. 34 Allt ätbart tillrett med vatten från ett sådant kärl är orent. Allt drickbart ur ett sådant kärl är orent. 35 Allt som ett sådant dött djur faller på blir orent. Om det är en bakugn eller eldstad ska den förstöras. Den är oren och ska förbli oren för er. 36 Men en källa eller brunn med vatten i ska förbli ren. Men den som vidrör det döda djuret blir oren. 37 Om djuret faller på säd som ska sås, förblir säden ren. 38 Men har säden blivit fuktig och ett dött djur faller på den, är säden oren för er.

39 Om ett landdjur som får ätas av er skulle dö, är den som vidrör det döda djuret oren till kvällen. 40 Den som äter av djuret ska tvätta sina kläder och är oren till kvällen. Den som bär ett sådant djur ska tvätta sina kläder och är oren till kvällen.

41 Alla smådjur som myllrar på jorden är motbjudande och får inte ätas. 42 Alla smådjur som myllrar på marken, vare sig de krälar på buken eller går på fyra eller flera ben, får ni inte äta eftersom de är motbjudande. 43 Gör er inte själva motbjudande genom ett sådant djur. Dra inte på er orenhet från dem så att ni blir orena genom dem. 44 För jag är Jahve er Gud. Avskilj er och var heliga, för jag är helig. Ni ska inte orena er genom några av de djur som myllrar på marken. 45 För jag är Jahve som förde er ut från Egypten för att vara er Gud. Ni ska vara heliga, för jag är helig.

46 Detta är lagen om landdjuren, fåglarna, alla levande varelser som kryllar i vattnet och om allt som myllrar på marken. 47 Den skiljer mellan orent och rent, mellan djur som får ätas och djur som inte får ätas.

Nästa

Föregående

11. Matreglerna (samt en del andra regler i 3 Mos) har ofta inga rationella skäl. Reglerna handlade i grunden om att Guds folk skulle lära sig att lyda Guds ord och förtrösta på Jahve, israeliternas Gud, även när det inte gick att förstå. Därtill var reglerna till för att särskilja Guds utvalda folk från hednafolken (jfr 18:3-5, 20:25-26). I Nya Testamentet är alla matregler upphävda, Mark 7:14-19, Apg 10:11-16, Kol 2:16, 1 Tim 4:3-5.

11:44. Citeras i 1 Petr 1:16.

© Ragnar Blomfelt