TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 10

Nadabs och Abihus död

1 Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, samt rökelse och bar fram osanktionerad eld inför Herren. Detta hade Herren inte befallt dem. 2 Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren. 3 Mose sa till Aron: ”Detta är vad Herren sa: Jag visar mig helig på dem som står mig nära, och inför allt folket visar jag min härlighet.” Aron förblev tyst.

4 Mose kallade på Mishael och Elsafan, söner till Arons farbror Ussiel, och sa till dem: ”Kom hit och bär ut era släktingar från helgedomen, utanför lägret.” 5 De kom och bar dem utanför lägret i deras tunikor, som Mose hade sagt. 6 Mose sa till Aron och till hans söner Eleasar och Itamar: ”Låt inte håret hänga och riv inte sönder era kläder. För då ska ni dö och vrede drabbar hela församlingen. Men era bröder, hela Israels hus, får gråta över elden som Herren tänt. 7 Ni ska inte lämna mötestältets ingång, för då kommer ni att dö! För Herrens smörjelseolja är på er.” De gjorde som Mose sa.

Regler för präster

8 Herren talade till Aron: 9 ”Du eller dina söner får inte dricka vin eller starka drycker när ni går in i mötestältet, för att ni inte ska dö. Detta är en bestående stadga för er från släkte till släkte. 10 Ni ska skilja mellan heligt och oheligt, orent och rent. 11 Och ni ska lära Israels söner alla de stadgar som Herren talat till dem genom Mose.”

12 Mose sa till Aron och hans kvarvarande söner Eleasar och Itamar: ”Ta det matoffer som blivit över av Herrens eldoffer och ät det osyrat vid sidan av altaret, för det är högheligt. 13 Ät det på en helig plats, för det är din och dina söners andel av Herrens eldoffer. Den befallningen har jag fått. 14 Lyftofferbringan och offergärdslåret ska ni äta på en ren plats, du och dina söner och döttrar med dig. För du har fått dem som din och dina söners andel av Israels söners fredsoffer. 15 Tillsammans med eldofferfettet ska offergärdslåret och lyftofferbringan bäras fram för att lyftas som ett lyftoffer inför Herren. De ska tillhöra dig och dina söner som en bestående andel, så som Herren befallt.”

16 Mose frågade efter syndofferbocken. Men den var uppbränd! Då blev Mose arg på Arons kvarvarande söner Eleasar och Itamar, och sa: 17 ”Varför åt ni inte syndoffret på den heliga platsen? Det är ju högheligt! Han gav er det för att ni ska ta bort församlingens skuld och bringa försoning för dem inför Herrens ansikte. 18 Lyssna! Dess blod bars inte in i helgedomens inre, därför skulle ni ätit köttet på helig plats så som jag befallt!”

19 Aron svarade Mose: ”Lyssna, de offrade i dag sitt syndoffer och brännoffer inför Herren. Och du vet vad som hänt mig! Om jag i dag hade ätit syndofferkött, skulle det vara rätt i Herrens ögon?” 20 När Mose hörde det blev han tillfreds.

Nästa

Föregående

10:3. Jag visar mig helig på dem som står mig nära. Nadab och Abihu utförde sin prästtjänst på eget sätt och inte exakt så som Gud hade påbjudit. Därför dödade Gud dem. Guds dödliga vrede var hela tiden närvarande, v. 6-7, 9. Gud visar sig helig också under Nya Testamentets tid, se t. ex. Apg 5:5, 10, 1 Kor 11:27-32, Upp 2:22-23.

© Ragnar Blomfelt