ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 8

Davids segrar

1 En tid därefter besegrade David filisteerna och kuvade dem. Och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. 2 David besegrade också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med ett rep. Med två replängder mätte han ut dem som skulle dödas och med en längd dem som skulle få leva. Så blev moabiterna Davids slavar, och skattskyldiga.

3 David besegrade också kung Hadadezer av Soba, Rehobs son, som marscherat ut för att återta kontrollen vid floden Eufrat. 4 David tillfångatog från honom 1 700 ryttare och 20 000 fotsoldater. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade hundra.

5 Arameerna från Damaskus kom för att bistå kung Hadadezer av Soba. Men David dödade 22 000 man av dem. 6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Arameerna blev Davids slavar, och skattskyldiga. Herren gav seger åt David var han än drog fram.

7 David tog de guldsköldar som hade tillhört Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Och från Hadadezers städer Betah och Berotaj tog kung David en stor mängd koppar.

9 Kung Toi i Hamat fick höra att David hade besegrat Hadadezers hela armé. 10 Så Toi sände sin son Joram till kung David med fredshälsning och välsignelse för att han krigat mot Hadadezer och besegrat honom. Hadadezer och Toi hade nämligen krigat mot varandra. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa avskilde kung David åt Herren, tillsammans med det silver och guld som han tagit från alla de folk han lagt under sig: 12 från edomiterna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna. Likaså med bytet han hade tagit från kung Hadadezer av Soba, Rehobs son.

13 David vann stort rykte när han återvände efter att ha dödat 18 000 edomiter i Saltdalen. 14 David utplacerade trupper överallt i Edom, och alla edomiter blev Davids slavar. Herren gav seger åt David var han än drog fram.

15 David regerade över hela Israel och behandlade allt sitt folk rättvist och rättfärdigt. 16 Joab, Serujas son, var befälhavare, och Joshafat, Ahiluds son, var kansler. 17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Abjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare. 18 Benaja, Jojadas son, var befälhavare över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var ämbetsmän.

Nästa

Föregående

8. Jfr 1 Krön 18, Ps 60:1-2.

8:18. ämbetsmän. Jfr 1 Krön 18:17.

© Ragnar Blomfelt