ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 40

Tälthelgedomen blir rest och invigd

1 Herren sa till Mose: 2 ”Den första dagen i den första månaden ska du resa helgedomen, mötestältet. 3 Ställ där vittnesbördets ark och avskärma den med förhänget. 4 Bär in bordet och ordna det som hör till. Bär in ljusstaken och sätt upp dess lampor. 5 Ställ det gyllene rökelsealtaret framför vittnesbördets ark och häng upp draperiet för ingången till tälthelgedomen. 6 Ställ brännofferaltaret framför ingången till helgedomen, mötestältet. 7 Ställ karet mellan mötestältet och altaret och häll vatten i det. 8 Sätt upp förgårdens omhängen runt om och häng upp draperiet för porten till förgården.

9 Ta smörjelseoljan och smörj tälthelgedomen och allt i den, och helga den och all inredning, så att den blir helig. 10 Smörj brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret. Det blir då högheligt. 11 Smörj karet och dess ställ och helga det.

12 Sedan ska du föra Aron och hans söner till mötestältets ingång och tvätta dem med vatten. 13 Klä Aron i de heliga kläderna, smörj honom och avskilj honom till präst åt mig. 14 För fram hans söner och sätt på dem tunikor. 15 Smörj dem så som du smorde deras far, så de kan vara präster åt mig. Denna smörjelse ger dem rätten till ett bestående prästadöme, genom alla släktled.”

16 Mose gjorde precis allt så som Herren befallt honom.

17 På första dagen av det andra årets första månad blev tälthelgedomen rest. 18 Det var Mose som reste tälthelgedomen. Han lade socklarna på plats, reste brädorna, sköt in reglarna och satte upp stolparna. 19 Han bredde ut tältet över helgedomen och tältöverdraget ovanpå det, så som Herren befallt Mose. 20 Han tog vittnesbördet och lade det i arken och fäste stängerna vid arken. Han lade försoningslocket ovanpå arken. 21 Sedan förde han in arken i tälthelgedomen, hängde upp det täckande förhänget och skärmade av vittnesbördets ark, så som Herren befallt honom. 22 Han ställde bordet i mötestältet, vid helgedomens norra sida, utanför förhänget. 23 På det lade han upp bröd inför Herrens ansikte, så som Herren befallt Mose. 24 Han ställde ljusstaken i mötestältet mitt emot bordet på helgedomens södra sida. 25 Han satte upp lamporna inför Herrens ansikte, så som Herren befallt Mose. 26 Han ställde in det förgyllda altaret i mötestältet framför förhänget. 27 På det tände han väldoftande rökelse, så som Herren befallt Mose. 28 Han hängde upp draperiet framför ingången till tälthelgedomen. 29 Han ställde brännofferaltaret vid ingången till helgedomen, mötestältet, och offrade på det brännoffer och matoffer, så som Herren befallt Mose. 30 Han ställde karet mellan mötestältet och altaret och fyllde det med vatten att tvätta sig i. 31 Mose och Aron och hans söner tvättade sina händer och fötter med dess vatten. 32 När de skulle gå in i mötestältet eller träda fram till altaret tvättade de sig, så som Herren befallt Mose. 33 Han reste förgården runt om tälthelgedomen och altaret, och hängde upp draperiet framför förgårdens port. Så fullbordade Mose arbetet.

Herrens härlighet fyller tälthelgedomen

34 Sedan täckte molnet mötestältet, och Herrens härlighet fyllde tälthelgedomen. 35 Mose kunde inte gå in i mötestältet eftersom molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde tälthelgedomen.

36 Närhelst molnet lyfte från tälthelgedomen bröt Israels söner upp och fortsatte sin färd. 37 Men om molnet inte lyfte bröt de inte upp. Inte förrän den dag då molnet lyfte igen. 38 Herrens moln var över tälthelgedomen om dagen, och eld var i molnet om natten, synligt inför alla israeler under hela deras vandring.

Tredje Moseboken

Föregående

40:12-15. En utförlig beskrivning av Arons invigning ges i 3 Mos 8-9.

40:17. Det skedde vid andra årets inledning efter att de lämnat Egypten.

© Ragnar Blomfelt