ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 36

1 Herren har gett visdom och insikt till Besalel, Oholiab och alla förståndiga män så att de vet hur de ska arbeta för att uppföra och färdigställa helgedomen. Allt ska ske precis som Herren befallt.”

2 Sedan kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de förståndiga män som Herren hade gett visdom i hjärtat, alla som kände sig kallade att komma och utföra arbetet. 3 De tog emot av Mose alla de gåvor som Israels söner hade burit fram till arbetet och tjänsten i helgedomen. Folket fortsatte komma med frivilliga gåvor till honom varje morgon. 4 Då kom alla hantverksmän som utförde allt arbete vid helgedomen, var och en från sitt arbete, 5 och sa till Mose: ”Folket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det arbete som Herren befallt oss.” 6 Då befallde Mose att det skulle kungöras i lägret: ”Varken man eller kvinna ska göra mer för att ge till helgedomen.” Därmed hindrades folket från att komma med mer. 7 Det insamlade var tillräckligt och mer än nog för allt arbete som skulle utföras.

Tälthelgedomen

8 Alla arbetande hantverksmän gjorde tälthelgedomen av tio tältdukar. De var av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn, med keruber utsökt invävda. 9 Varje duk gjordes 14 meter lång och 2 meter bred, alla dukarna med samma mått. 10 Fem av tältdukarna fogades samman, så även de andra fem. 11 Öglor av violett garn gjordes längs kanten på den duk som är ytterst på det ena hopfogade stycket, och så även längs kanten av den yttersta duken på det andra stycket. 12 Femtio öglor gjordes på ena duken och femtio öglor ytterst på duken i det andra stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13 Och de gjorde femtio guldhakar och fogade samman dukarna med dem så att tälthelgedomen bildade en helhet.

14 De gjorde elva dukar av gethår till ett tält över helgedomen. 15 Varje duk gjordes 15 meter lång och 2 meter bred. De elva dukarna hade samma mått. 16 Fem av dukarna fogades samman för sig, och sex för sig. 17 De gjorde femtio öglor i kanten på den duk som satt ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den duk som satt ytterst i det andra hopfogade stycket. 18 De gjorde femtio kopparhakar och fogade samman tältet till en helhet. 19 Därtill gjordes ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet, och ovanpå detta ett överdrag av fint garvat läder.

20 Tälthelgedomens brädor gjordes av akacieträ och de ställdes lodrätt. 21 Varje bräda gjordes fem meter lång och sjuttiofem centimeter bred. 22 På varje bräda sattes två tappar hopfogade med varandra. Så gjordes med alla tälthelgedomens brädor. 23 Av tälthelgedomens brädor sattes tjugo på sydsidan, åt söder. 24 Under de tjugo brädorna gjordes fyrtio silversocklar, två socklar för varje bräda med dess två tappar. 25 På tälthelgedomens andra sida, nordsidan, gjordes också tjugo brädor 26 med fyrtio silversocklar, två socklar under varje bräda. 27 Till tälthelgedomens baksida, åt väster, gjordes sex brädor, 28 och till tälthelgedomens hörn, på baksidan, två brädor. 29 De var dubbla nertill och upptill, till den första ringen. Så gjorde man med dem båda, i de två hörnen. 30 Det blev åtta brädor med sina sexton silversocklar, två under varje bräda.

31 De gjorde reglar av akacieträ, fem till brädorna på tälthelgedomens ena sida, 32 fem reglar till brädorna på andra sidan och fem reglar till brädorna på tälthelgedomens baksida, åt väster. 33 De satte den mellersta regeln så att den gick tvärs över, från ena änden till den andra, mitt på brädorna. 34 Brädorna belade de med guld. Och de gjorde guldringar på dem där reglarna kunde skjutas in. Även reglarna belades med guld.

35 De gjorde förhänget av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Med keruber utsökt invävda. 36 De gjorde fyra stolpar av akacieträ belagda med guld och med guldkrokar, och man göt fyra silversocklar till dem. 37 För ingången till tältet gjorde de ett draperi i brokig vävnad av violett, purpurrött och karmosinrött garn samt tvinnat fint lingarn. 38 Till detta gjorde de fem stolpar med krokar. Deras knoppar och band belades med guld, och deras fem socklar gjordes av koppar.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt