ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 28

Prästdräkten

1 Låt din bror Aron och hans söner träda fram till dig bland Israels söner för att tjäna som präster åt mig – Aron och hans söner Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar. 2 Gör heliga kläder åt din bror Aron till ära och prydnad. 3 Säg till alla era hantverkskunniga män som jag fyllt med vishetens ande, att de ska göra kläder åt Aron för hans avskiljning som präst åt mig. 4 Dessa kläder ska de göra: bröstsköld, efod, kåpa, mönstrad tunika, turban och bälte. De ska göra dessa heliga kläder åt din bror Aron och hans söner så att Aron kan tjäna som präst åt mig. 5 Förutom guld ska de använda violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn.

6 Efoden ska göras utsökt av guld och av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 7 Den ska ha två axelstycken som ska fästas ihop med varandra i de båda hörnen. 8 Efodens utsökta skärp ska göras i samma vävnad och i ett stycke med den: av guld, och av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9 Ta två onyxstenar och gravera in namnen på Israels söner på dem, 10 sex namn på varsin sten, i åldersordning. 11 Som en juvelerare graverar sigill ska du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i flätverk av guld. 12 Sätt de båda stenarna på efodens axelstycken. Stenarna ska påminna om Israels söner. Aron ska bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte för att han ska minnas dem. 13 Gör flätverk av guld 14 och två kedjor av rent guld. Du ska tvinna dem som snören och fästa kedjorna vid flätverken.

15 Gör en utsökt bröstsköld för domsutslag på samma sätt som efoden. Gör den av guld, och av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 16 Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt, tjugofem centimeter lång och bred. 17 Förse den med fyra rader stenar: i första raden karneol, topas och smaragd. 18 I andra raden rubin, safir och diamant. 19 I tredje raden hyacint, agat och ametist. 20 I fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. De ska vara infattade i flätverk av guld. 21 De tolv stenarna ska bära namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten ska namnet på en av de tolv stammarna vara ingraverat, som på ett sigill.

22 Gör kedjor av rent guld till bröstskölden, tvinnade som snören. 23 Gör två guldringar till bröstskölden och fäst dem i två av bröstsköldens hörn. 24 Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i bröstsköldens hörn. 25 Snoddarnas andra ändar ska du fästa vid de två flätverken och fästa dem på framkanten av efodens axelstycken. 26 Gör två guldringar och sätt dem i de båda andra hörnen på bröstskölden, på insidan mot efoden. 27 Gör två guldringar och fäst dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför efodens utsökta skärp. 28 Bröstsköldens ringar ska knytas fast med en violett snodd in i efodens ringar, så att den sitter ovanför skärpet och inte kan lossna från efoden.

29 När Aron går in i helgedomen ska han vid sitt hjärta bära namnen på Israels söner på bröstskölden för domsbeslut, som en ständig påminnelse inför Herrens ansikte. 30 I bröstskölden för domsbeslut ska du lägga urim och tummim. De ska ligga vid Arons hjärta när han träder inför Herren. Aron ska alltid bära domsbesluten för Israels söners vid sitt hjärta inför Herren.

31 Gör efodkåpan helt i violett. 32 I dess mitt ska vara en öppning för huvudet med en vävd kant, som på en brynja, så att kåpan inte rivs sönder. 33 Runt kåpans nedre fåll ska du göra granatäpplen av violett, purpurrött och karmosinrött garn, och mellan dem guldbjällror runt om. 34 En guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt hela kåpans fåll. 35 Aron ska bära kåpan när han gör tjänst. Det ska höras när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut. Då ska han inte dö.

36 Gör en blomma av rent guld. Ingravera på den som på ett sigill: Avskild åt Jahve. 37 Fäst den på turbanen med ett violett snöre, och den ska sitta på framsidan av turbanen. 38 Den ska vara på Arons panna. Han ska bära den skuld som vidlåder de heliga offer som Israels söner bär fram som sina heliga gåvor. Den ska alltid vara på hans panna så att de kan godtas av Herren.

39 Tunikan ska vävas i rutmönster av fint lingarn. Och gör en turban av fint lingarn, och ett bälte i brokig väv. 40 Åt Arons söner ska du göra tunikor och bälten och huvor, till ära och prydnad. 41 Detta ska du ikläda din bror Aron och hans söner. Och du ska smörja dem och ordinera dem och avskilja dem, så att de kan göra prästtjänst åt mig.

42 Gör linnebyxor åt dem som skyler deras nakenhet. De ska gå från midjan ner på låren. 43 Aron och hans söner ska ha dem på sig när de går in i mötestältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen. Annars ådrar de sig skuld och dör. Detta ska vara en oföränderlig stadga för honom och hans efterkommande.

Nästa

Föregående

28:30. urim och tummim. Två objekt att användas vid lottkastning för att avgöra Guds vilja. De omnämns även i 3 Mos 8:8, 4 Mos 27:21, 5 Mos 33:8, 1 Sam 28:6, Esra 2:63, Neh 7:65. Se även Ords 16:33, 18:18, samt Apg 1:26 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt