ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 18

Jetro besöker Mose

1 Moses svärfar Jetro, prästen i Midjan, fick höra om allt vad Gud hade gjort för Mose och för sitt folk Israel, att Herren hade fört Israel ut från Egypten. 2 Jetro, Moses svärfar, tog med sig Moses hustru Sippora som Mose hade sänt hem, 3 och hennes två söner. Den ene hette Gershom, för Mose hade sagt: ”Jag är främling i ett främmande land.” 4 Den andre hette Elieser, för Mose hade sagt: ”Min fars Gud var min hjälpare och räddade mig från faraos svärd.” 5 Jetro, Moses svärfar, kom med Moses söner och hans hustru till Mose, som slagit läger vid Guds berg i öknen. 6 Han lät meddela Mose: ”Jag, din svärfar Jetro, kommer till dig med din hustru och hennes båda söner.” 7 Mose gick ut och mötte sin svärfar. Han böjde sig ner för honom och kysste honom. De hälsade på varandra och gick in i tältet. 8 Mose berättade för sin svärfar allt vad Herren hade gjort mot farao och mot Egypten för Israels skull, om alla svårigheter under vägen och hur Herren hade räddat dem. 9 Jetro gladde sig över allt det goda som Herren gjort mot Israel när han räddade dem ur egyptiernas hand. 10 Han sa: ”Lovad är Herren som räddat er ur egyptiernas och faraos hand. Han har räddat folket från egyptiernas förtryck! 11 Egyptierna handlade arrogant mot Israel. Men nu vet jag att Jahve är större än alla andra gudar.” 12 Jetro, Moses svärfar, bar fram ett brännoffer och slaktoffer åt Gud. Och Aron med alla Israels äldste kom och intog måltid med Moses svärfar inför Gud.

13 Nästa dag satte sig Mose för att skipa rättvisa bland folket. De stod omkring honom från morgon till kväll. 14 När Moses svärfar såg allt han gjorde för folket, sa han: ”Vad är det du håller på med för folket? Varför sitter du här ensam med allt folket omkring dig från morgon till kväll?” 15 Mose svarade sin svärfar: ”Folket kommer till mig för att söka Guds vilja. 16 När de har något ärende kommer de till mig och jag skipar rättvisa mellan dem och lär dem Guds föreskrifter och lagar.” 17 Då sa Moses svärfar till honom: ”Det här gör du inte bra. 18 Du sliter ut både dig själv och folket hos dig. Det är alltför tungt för dig, du kan inte klara det ensam. 19 Lyssna nu på mig när jag ger dig råd, och Gud ska vara med dig. Du ska föra folkets talan inför Gud och lägga fram deras ärenden inför honom. 20 Upplys dem om föreskrifter och lagar och visa dem vägen de ska vandra och hur de ska bete sig. 21 Välj ut åt dig dugliga män från allt folket. Män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar korruption. Sätt dem att förestå grupper på tusen, hundra, femtio och tio. 22 De ska alltid skipa rättvisa bland folket. Alla större ärenden ska ges till dig, men i alla mindre ärenden ska de döma själva. Det ska underlätta för dig, och de ska dela din börda. 23 Om du gör så, och Gud så befaller, kommer du att klara av det. Och allt folket här kan då gå hem tillfreds.”

24 Mose lyssnade till sin svärfar och gjorde allt som han sa. 25 Han valde ut dugliga män från hela Israel och satte dem till överhuvuden för folket. De fick förestå tusen, eller hundra, eller femtio eller tio. 26 Dessa skulle alltid skipa rättvisa bland folket. Större ärenden skulle ges till Mose, men i alla mindre ärenden skulle de själva döma. 27 Sedan tog Mose farväl av sin svärfar, som återvände till sitt land.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt