ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 9

Jehu blir smord till Israels kung

1 Profeten Elisha kallade till sig en av profetsönerna och sa: ”Gör dig redo att gå! Och ta med dig den här oljeflaskan och gå till Ramot i Gilead. 2 När du kommer fram ska du söka upp Jehu, son till Joshafat, son till Nimshi. Gå in till honom och be honom resa sig bland sina bröder. Ta med honom till det innersta rummet. 3 Ta sedan oljeflaskan och häll olja på hans huvud och säg: ’Så säger Herren: Jag smörjer dig till kung i Israel.’ Öppna sedan dörren och spring genast iväg.”

4 Den unge profeten gav sig iväg till Ramot i Gilead. 5 När han kom dit såg han arméns befälhavare sitta där, och sa: ”Befälhavare, jag har ett budskap till dig.” Jehu frågade: ”Vem av oss gäller det?” Han svarade: ”Dig, befälhavare.” 6 Så Jehu reste sig och gick in i huset. Profetsonen hällde olja över hans huvud och sa till honom: ”Så säger Jahve, Israels Gud: Jag smörjer dig till kung över Herrens folk, över Israel. 7 Du ska ödelägga din herre Ahabs hus, för jag ska hämnas på Isebel för mina tjänare profeternas blod och alla Herrens tjänares blod. 8 Hela Ahabs hus ska gå under. Jag ska utrota alla väggpissare i Israel som tillhör Ahabs hus, slav och fri. 9 Jag ska göra med Ahabs hus som jag gjorde med Jerobeams hus, Nebats son, och med Bashas hus, Ahias son. 10 Hundarna ska äta upp Isebel på Jisreels mark, och ingen ska begrava henne.” Sedan öppnade han dörren och sprang därifrån.

11 När Jehu kom ut till sin herres tjänare frågade de honom: ”Är allt okej? Varför kom den där galningen till dig?” Han svarade: ”Ni känner ju den mannen och hur han pratar.” 12 Men de sa: ”Du ljuger! Berätta nu för oss!” Då sa han: ”Han sa det ena och det andra, och sen: Så säger Herren: Jag smörjer dig till kung över Israel.” 13 Genast tog var och en sin mantel och lade under honom på trappan. Så blåste de i hornet och ropade: ”Jehu är kung!”

Kung Joram dödas

14 Jehu, son till Joshafat, son till Nimshi, anstiftade en sammansvärjning mot Joram. Kung Joram och hela Israel hade försvarat Ramot i Gilead mot kung Hasael av Aram. 15 Men kung Joram hade återvänt till Jisreel för att läka såren som arameerna hade tillfogat honom när han krigade mot kung Hasael av Aram. Och Jehu sa: ”Om ni vill ha mig som kung, låt då ingen kunna lämna staden för att berätta det i Jisreel.” 16 Så steg Jehu upp i sin vagn och for till Jisreel, eftersom Joram låg sjuk där och Judas kung Ahasja hade rest dit för att besöka Joram.

17 När väktaren som stod på tornet i Jisreel såg Jehu komma med sin trupp, sa han: ”Jag ser en trupp.” Då befallde Joram att en ryttare skulle sändas att möta dem och fråga om de kommer i fredliga avsikter. 18 Så en ryttare red mot Jehu och sa: ”Kungen frågar om ni kommer i fredliga avsikter?” Jehu svarade: ”Vad vet du om fredliga avsikter? Vänd om och följ mig!” Väktaren rapporterade: ”Din utsände har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka.”

19 Då sände han en annan ryttare. När han kom fram till dem sa han: ”Kungen frågar om ni kommer i fredliga avsikter?” Jehu svarade: ”Vad vet du om fredliga avsikter? Vänd om och följ mig!” 20 Väktaren rapporterade på nytt: ”Han har nått fram till dem, men kommer inte tillbaka. De kör som Jehu, Nimshis son, för han kör som en tok.” 21 Då sa Joram: ”Spänn för!” Och de spände för hans vagn. Joram, Israels kung, och Ahasja, Judas kung, for ut i var sin vagn mot Jehu, som de mötte på jisreeliten Nabots åker.

22 När Joram fick se Jehu frågade han: ”Kommer du i fredliga avsikter, Jehu?” Han svarade: ”Hur kan jag komma i fredliga avsikter så länge som din mor Isebel horar och håller på med alla sina svartkonster?” 23 Då vände Joram vagnen och flydde medan han ropade till Ahasja: ”Förräderi, Ahasja!” 24 Men Jehu spände sin båge och sköt Joram mellan skulderbladen. Pilen gick ut genom hjärtat, och han segnade ner i sin vagn. 25 Jehu sa till sin adjutant Bidkar: ”Ta och kasta ut honom på åkern som tillhörde Nabot från Jisreel. För du minns väl när du och jag red bredvid varandra bakom hans far Ahab, och Herren uttalade följande ödesord över honom: 26 ’Sannerligen, i går såg jag Nabots och hans söners blod, säger Herren. Så jag ska ge dig vad du förtjänar på denna åker, säger Herren.’ Ta nu och kasta honom på åkern enligt Herrens ord.”

Kung Ahasja dödas

27 När kung Ahasja av Juda såg detta flydde han mot Bet-Haggan. Men Jehu jagade honom och ropade: ”Skjut honom också!” Så de sköt honom i vagnen vid Gurbacken nära Jibleam, och han flydde till Megiddo och dog där. 28 Hans tjänare förde honom i en vagn till Jerusalem. Där begravdes han i en egen grav hos hans fäder i Davids stad.

29 Ahasja hade blivit kung över Juda i Jorams, Ahabs sons, elfte regeringsår.

Isebel dödas

30 När Jehu kom till Jisreel fick Isebel reda på det. Då sminkade hon sig kring ögonen och fixade håret. Sedan såg hon ut genom fönstret. 31 När Jehu kom in genom porten sa hon: ”Kommer du i fredliga avsikter, du Simri som mördat din herre?” 32 Han såg upp mot fönstret och sa: ”Vem står på min sida? Vem?” Då tittade några eunucker ner på honom. 33 Han sa: ”Kasta ner henne!” Så de kastade ner henne, och hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och Jehu körde över henne.

34 Därefter gick Jehu in och åt och drack. Sedan sa han: ”Ta rätt på den förbannade kvinnan och begrav henne. Hon var ju en kungadotter.” 35 Men när de gick för att begrava henne, fann de inget kvar av henne förutom skallen, fötterna och händerna. 36 De återvände och berättade det för Jehu, som sa: ”Detta är Herrens ord som han sa genom sin tjänare Elia från Tishbe: ’På Jisreels mark ska hundarna äta upp Isebels kött. 37 Hennes lik ska ligga som gödsel på marken i Jisreel, så att ingen ska kunna säga: Detta är Isebel’.”

Nästa

Föregående

9:1. Ramot i Gilead. Låg öster om Jordanfloden (inom Gads stams område).

9:7. Isebel. En ond (1 Kung 18:13, 19, 21:5-23, 2 Kung 9:22) och avgudadyrkande kvinna som till sist dödades, v. 30-37.

9:13. Jehu. Betyder ’Han är Jahve’. Jehu var kung 841-813 f. Kr.

9:31. Simri. Ett förrädarnamn (1 Kung 16:8-10), som Isebel använder mot Jehu.

9:36. Det blev enligt 1 Kung 21:23.

© Ragnar Blomfelt