ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 13

Joahas kung i Israel

1 I Joashs, Ahasjas sons, tjugotredje regeringsår i Juda blev Joahas, Jehus son, kung i Israel. Han regerade sjutton år i Samaria. 2 Joahas gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han levde i de synder som Jerobeam, Nebats son, hade fått Israel att begå. Han tog inte avstånd från dem. 3 Då tändes Herrens vrede mot Israel. Han gav dem gång på gång i händerna på kung Hasael av Aram och Ben-Hadad, Hasaels son. 4 Men Joahas vädjade till Herren, som lyssnade till honom. För Herren såg hur Israel förtrycktes av arameerkungen. 5 Herren gav Israel en befriare så att de kom ur arameernas grepp. Sedan bodde Israels söner i sina hem som förut. 6 Likväl avstod de inte från de synder som Jerobeams hus hade fått Israel att begå, utan gick på samma väg. Även Asheran fick stå kvar i Samaria. 7 Av Joahas krigsfolk återstod bara 50 ryttare, 10 vagnar och 10000 fotsoldater. Arams kung hade förgjort dem och gjort dem likt stoft vid tröskningen.

8 Joahas verksamhet i övrigt, allt han gjorde och hans stordåd, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 9 Joahas gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Joash blev kung efter honom.

Joash kung i Israel

10 I Joashs trettiosjunde regeringsår i Juda blev Joash, Joahas son, kung i Israel. Han regerade sexton år i Samaria. 11 Joash gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog inte avstånd från alla de synder som Jerobeam, Nebats son, hade fått Israel att begå, utan gick på samma väg.

12 Joash verksamhet i övrigt, allt han gjorde och hans stordåd när han krigade mot Judas kung Amasja, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 13 Joash gick till vila hos sina fäder, och Jerobeam besteg hans tron. Joash begravdes i Samaria bland Israels kungar.

Elishas död

14 Elisha låg dödligt sjuk. Då kom Israels kung Joash ner till honom och grät över honom och sa: ”Min far, min far! Du som är vagnar och ryttare för Israel!” 15 Elisha sa: ”Hämta en båge och pilar!” Joash gjorde så. 16 Elisha sa till Israels kung: ”Grip tag i bågen!” Han gjorde det, och Elisha lade sina händer över kungens. 17 Sedan sa han: ”Öppna fönstret mot öster!” Han gjorde det, och Elisha sa: ”Skjut!” Kungen sköt, och Elisha sa: ”Det är Herrens segerpil, en segerpil mot Aram! Du ska slå arameerna vid Afek tills du gjort slut på dem.” 18 Sedan sa Elisha: ”Ta pilarna!” Han tog dem, och då sa Elisha till Israels kung: ”Slå mot marken!” Så han slog tre gånger och slutade sedan. 19 Då blev gudsmannen arg på honom och sa: ”Du skulle ha slagit fem eller sex gånger! Då hade du slagit arameerna och gjort slut på dem. Nu kommer du bara att slå dem tre gånger.”

20 Elisha dog och blev begraven. 

Under våren brukade moabitiska banditer komma in i landet. 21 En gång höll några på att begrava en man. Då fick de se en hop banditer, och kastade då liket i Elishas grav. Så fort kroppen kom i beröring med Elishas ben fick den döde mannen liv igen och reste sig upp på sina fötter.

Israel besegrar arameerna

22 Kung Hasael av Aram förtryckte Israel så länge Joahas levde. 23 Men Herren visade dem nåd, och förbarmade sig över dem. Han vände sig till dem på grund av sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Han ville inte fördärva dem, och ännu hade han inte kastat bort dem från sin närhet.

24 Kung Hasael av Aram dog och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. 25 Då återtog Joash, Joahas son, städerna från Ben-Hadad, Hasaels son, som denne i krig hade erövrat från hans far Joahas. Joash slog Ben-Hadad tre gånger och återtog så Israels städer.

Nästa

Föregående

13:1. Joahas var kung 813-797 f. Kr.

13:10. Joash, Joahas son, var kung 797-781 f. Kr. (Ska inte förväxlas med Judas kung Joash, 12:1.)

© Ragnar Blomfelt