ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 1

Elia förmedlar en dödsdom till Ahasja

1 Efter Ahabs död gjorde Moab uppror mot Israel.

2 Ahasja föll ut genom spjälorna på sin övervåning i Samaria och skadade sig. Så han lät sändebud gå iväg och sa: ”Gå och fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag kommer att tillfriskna.” 3 Men Herrens utsände sa till Elia från Tishbe: ”Res dig och gå och möt sändebuden från kungen i Samaria och säg till dem: ’Finns det ingen Gud i Israel eftersom ni går och frågar Baal-Sebub, guden i Ekron? 4 Därför säger Herren: Du ska inte komma upp ur sängen där du ligger. Du måste dö’!” Så gick Elia.

5 När sändebuden återkom till kungen frågade han varför de kom tillbaka. 6 De svarade kungen: ”En man mötte oss och sa: Gå tillbaka till kungen som sänt er och säg till honom: Så säger Herren: Finns det ingen Gud i Israel eftersom du sänder bud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron? Därför ska du inte komma upp ur sängen där du ligger. Du måste dö!” 7 Kungen frågade dem: ”Hur uppträdde mannen som mötte er och sa dessa ord till er?” 8 De svarade: ”Han var hårig och hade ett läderbälte om livet.” Då sa kungen: ”Det var Elia från Tishbe.”

9 Kungen sände ett befäl med femtio man till Elia. När befälet kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sa han: ”Gudsman! Kungen säger åt dig att komma ner!” 10 Elia svarade befälet: ”Om jag är en gudsman ska eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man.” Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

11 Kung Ahasja sände ännu ett befäl till Elia med femtio man. Befälet sa: ”Gudsman, kungen säger att du genast ska komma ner!” 12 Elia svarade dem: ”Om jag är en gudsman ska eld komma ner från himlen och förtära dig och dina femtio man.” Då kom Guds eld ner från himlen och förtärde honom och hans femtio man.

13 Kungen sände iväg ett tredje befäl med femtio man. Befälet drog dit upp och föll ner på sina knän för Elia och vädjade: ”Gudsman, låt mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv ha lite värde i dina ögon. 14 Eld kom ner från himlen och förtärde de första två befälen med deras femtio man. Men låt nu mitt liv ha lite värde i dina ögon.” 15 Herrens utsände sa till Elia: ”Gå ner med honom och var inte rädd för honom.” Då reste Elia sig och gick med befälet ner till kungen. 16 Och Elia sa till kungen: ”Så säger Herren: Du lät sändebud gå iväg för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron, som om det inte fanns någon Gud i Israel att fråga. Därför ska du inte komma upp ur sängen som du ligger i. Du måste dö!” 

17 Ahasja dog enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Och eftersom Ahasja inte hade någon son, blev Joram kung efter honom. Det skedde i Judas kung Jorams, Joshafats sons, andra regeringsår.

18 Ahasjas verksamhet i övrigt, vad han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika.

Nästa

1:1. Moab. Se 1 Mos 19:37-38 med kommentar. uppror mot Israel. Se 3:4-27.

1:2. Baal-Sebub. Betyder ’flugornas herre’. Se även kommentar till Matt 10:24-25.

1:17. Jorams … andra regeringsår. Omkring 850 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt