FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 31

Sauls död

1 Filisteerna krigade mot Israel. Och Israels män flydde för dem och föll slagna på berget Gilboa. 2 Filisteerna hann ifatt Saul och hans söner. Och de dödade Sauls söner Jonatan, Abinadab och Malki-Shua. 3 Striden hårdnade alltmer kring Saul. Han upptäcktes av bågskyttarna och blev svårt sårad av dem. 4 Han sa till sin väpnare: ”Dra ditt svärd och genomborra mig, så att inte de där oomskurna kommer och genomborrar mig och torterar mig.” Men hans väpnare som var skräckslagen ville inte. Då tog Saul själv svärdet och kastade sig på det. 5 När väpnaren såg att Saul var död kastade sig också han på sitt svärd och följde honom i döden. 6 På samma dag dog Saul, hans tre söner, hans väpnare och alla hans män. 7 När Israels män på andra sidan dalen och på andra sidan Jordan såg att Israels krigsmän hade flytt och att Saul och hans söner var döda, övergav de städerna och flydde. Och filisteerna kom och bosatte sig där.

8 Dagen därpå kom filisteerna för att plundra de slagna. De fann då Saul och hans tre söner som låg döda på berget Gilboa. 9 De högg av Sauls huvud och tog hans vapen. Och de sände bud runt om i filisteernas land för att meddela den goda nyheten i sitt avgudahus och bland folket. 10 De lade hans vapen i Astartetemplet. Och kroppen hängde de upp på muren i Bet-Shan. 11 När invånarna i Jabesh i Gilead hörde vad filisteerna hade gjort med Saul, 12 bröt alla vapenföra män upp och gick hela natten till Bet-Shan. De tog ner Sauls och hans söners kroppar från muren och begav sig till Jabesh och brände dem där. 13 Därefter tog de deras ben och begravde dem under tamarisken i Jabesh. Sedan fastade de i sju dagar.

Andra Samuelsboken

Föregående

31:5. Saul var död. Omkring 1010 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt