FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 49

Jakob välsignar sina söner

1 Jakob kallade till sig sina söner och sa: ”Kom närmare, så ska jag berätta vad som ska hända er i kommande dagar. 2 Kom hit och lyssna, ni Jakobs söner, lyssna på Israel, er far!

3 Ruben, du är min förstfödde,  min kraft och min mandoms första frukt, främst i värdighet, främst i makt. 4 Turbulent som vatten, ej mer den främste, för du besteg din fars bädd, du vanärade den. Han besteg min säng!

5 Simeon och Levi är bröder, deras knivar är våldets redskap. 6 Jag ska inte följa deras råd, inte umgås med dem! För i raseri dräpte de män, av nöje stympade de oxar. 7 Förbannad är deras våldsamma vrede, deras brutala raseri! Jag ska splittra dem i Jakob, skingra dem över Israel.

8 Juda, dina bröder lovordar dig. Du har handen på fiendens nacke. Din fars söner böjer sig för dig. 9 Juda är ett ungt lejon. Du reser dig från bytet, min son. Han sträcker sig och lägger sig ner som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? 10 Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven mellan hans fötter, till dess Shilo kommer och folken lyder honom. 11 Han binder sin åsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. 12 Hans ögon är mörkare än vin, hans tänder vitare än mjölk.

13 Sebulon bor vid havets kust, kusten där skeppen lägger till. Hans gräns går mot Sidon.

14 Isaskar är en stark åsna som vilar i sitt hägn. 15 Han fann viloplatsen god och landet ljuvligt. Då böjde han nacken under bördan och blev en arbetspliktig slav.

16 Dan ska döma sitt folk som en av Israels stammar. 17 Dan ska vara en orm vid vägen, en giftorm på stigen, som biter hästen i hasen så att ryttaren faller baklänges. 18 Herre, jag väntar på din frälsning!

19 Gad angrips av trupper men angriper själv deras hälar.

20 Ashers mat är utsökt, han bjuder på kungliga läckerheter.

21 Naftali är en frisläppt hind som uttrycker sig ljuvligt.

22 Josef är ett ungt fruktträd, ett ungt fruktträd vid källan, med grenar som klättrar efter muren. 23 Fientliga bågskyttar angriper, de skjuter mot honom med hat. 24 Men hans båge är stadig, armar och händer spänstiga, genom Jakobs Mäktige, genom Herden, Israels Klippa, 25 din fars Gud som hjälper dig, genom den Allsmäktige som välsignar dig med himlens välsignelser därovan, välsignelser från djupet därnedan, välsignelser från bröst och moderliv. 26 Din fars välsignelser överträffar  mina fäders välsignelser, till de eviga höjdernas härlighet. De ska vara över Josefs huvud, över hjässan på den avskilde bland sina bröder.

27 Benjamin är en glupsk varg. På morgonen äter han sitt rov, på kvällen fördelar han bytet.”

28 Detta är alla Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sa till dem. Han välsignade dem och gav åt var och en sin särskilda välsignelse.

Jakobs död och begravning

29 Sedan befallde han dem: ”Jag ska nu förenas med mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hettiten Efrons mark. 30 Det är grottan vid fältet i Makpela, nära Mamre i Kanaan, det fält som Abraham köpte till gravplats av hettiten Efron. 31 Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea. 32 Marken och grottan där köptes från Hets söner.”

33 När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen. Han drog sitt sista andetag och förenades med sitt folk.

Nästa

Föregående

49:4. du besteg din fars bädd. 35:22.

49:5-7. Förbannad är deras våldsamma vrede. 34:25-26.

49:9. lejon. Jfr Upp 5:5.

49:10. Traditionellt en messiansk vers.

© Ragnar Blomfelt