FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 38

Juda och Tamar. Gud dödar Er och Onan.

1 Det hände vid den tiden att Juda lämnade sina bröder och slog sig ner hos en man vid namn Hira, i Adullam. 2 Där fick Juda se dottern till en kanaaneisk man som hette Shua. Han tog henne till hustru och låg med henne. 3 Hon blev med barn och födde en son som fick namnet Er. 4 Sedan blev hon åter med barn och födde en son som hon gav namnet Onan. 5 Hon födde ännu en son, som hon gav namnet Shela. Juda var i Kesib när han föddes.

6 Juda tog en hustru åt sin förstfödde son Er. Hon hette Tamar. 7 Men Judas förstfödde Er var ond i Herrens ögon, och Herren dödade honom. 8 Då sa Juda till Onan: ”Ligg med din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne så att din bror får barn.” 9 Men Onan visste att barnet inte skulle bli hans eget. Därför lät han säden spillas på marken varje gång han låg med sin brors hustru. Detta för att inte ge barn åt sin bror. 10 Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade honom också. 11 Då sa Juda till sin sonhustru Tamar: ”Lev som änka i din fars hus tills min son Shela blir vuxen.” För han var rädd att också Shela skulle dö liksom hans bröder. Så Tamar förblev boende i sin fars hus.

12 En lång tid därefter dog Shuas dotter, Judas hustru. Då sorgetiden var över gick Juda upp till fårklipparna i Timna tillsammans med sin vän adullamiten Hira. 13 Det berättades för Tamar att hennes svärfar var på väg till Timna för att klippa fåren. 14 Då tog hon av sig änkekläderna och dolde sig med en slöja som hon svepte om sig. Så satte hon sig vid porten till Enajim på vägen till Timna. För hon såg att Shela nu var vuxen men att man ändå inte gav henne till hustru åt honom. 15 När Juda fick se henne trodde han att det var en prostituerad, eftersom hon hade dolt sitt ansikte. 16 Han vek av till henne där hon satt vid vägen och sa: ”Kom, låt mig ligga med dig.” Han visste inte att det var hans sonhustru. Hon svarade: ”Vad ger du för att du ska få ligga med mig?” 17 Han sa: ”Jag skickar dig en killing ur min hjord.” Hon svarade: ”Du får ge mig en pant tills du skickar den.” 18 Han frågade: ”Vad vill du ha i pant?” Hon sa: ”Din signetring med band och staven i din hand.” Han gav henne det. Så låg han med henne och hon blev med barn genom honom. 19 Sedan gick hon därifrån. Och hon tog av sig slöjan och tog åter på sig änkekläderna.

20 Juda skickade killingen med sin vän från Adullam för att få igen panten av kvinnan. Men han fann henne inte. 21 Han frågade männen på platsen var tempelhoran fanns, hon som satt vid vägen i Enajim. De svarade att det inte hade funnits någon tempelhora där. 22 Han återvände till Juda och sa: ”Jag fann henne inte. Dessutom säger folket på orten att det inte funnits någon tempelhora där.” 23 Då sa Juda: ”Hon får behålla det. Bara vi nu inte blir förlöjligade. Jag har i alla fall skickat killingen, men du fann henne inte.”

24 Ungefär tre månader senare fick Juda höra: ”Tamar, din sonhustru, har horat och nu är hon med barn genom sin otukt.” Då sa Juda: ”För ut henne, hon ska brännas!” 25 Men då hon fördes ut sände hon bud till sin svärfar och lät säga: ”Jag är med barn med mannen som äger det här. Jag ber dig se efter vem som äger denna signetring med band och den här staven.” 26 Och Juda kände igen dem och sa: ”Hon är mer rättfärdig än jag, för jag gav henne inte åt min son Shela.” Och han låg aldrig mer med henne.

27 När tiden var inne för henne att föda, då var det tvillingar i hennes moderliv. 28 Under födseln stack den ene fram en hand. Barnmorskan tog handen, knöt en röd tråd om den och sa: ”Han kom först.” 29 Men när han drog tillbaka handen kom hans bror ut. Då sa hon: ”Varför tränger du dig fram?” Och han fick namnet Peres. 30 Därefter kom hans bror ut med den röda tråden om sin hand. Och han fick namnet Sera.

Nästa

Föregående

38:6. Tamar. Omnämns i Matt 1:3.

38:8. svågerplikt. Se 5 Mos 25:5-6.

© Ragnar Blomfelt