FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 6

Salomo bygger templet

1 Salomo började bygga Herrens tempel i det fyrahundraåttionde året efter det att Israels söner lämnade Egypten, i månaden siv som är den andra månaden. Det var under fjärde året av Salomos regeringstid i Israel. 2 Templet som kung Salomo byggde åt Herren var trettio meter långt, tio meter brett och femton meter högt. 3 Förhallen framför tempelsalen var tio meter bred vilket motsvarade templets bredd, och fem meter djup där det låg på framsidan. 4 Han gjorde fönster på templet med designade ramar. 5 Runt husets väggar, både längs tempelsalen och längs det innersta rummet, uppförde han en ytterbyggnad, och i den gjorde han sidokamrar runt om. 6 Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var två och en halv meter bred, den mellersta tre meter och den tredje tre och en halv meter. Han hade nämligen gjort avsatser längs utsidan, runt om, för att slippa göra fästhål i väggarna.

7 När templet uppfördes byggdes det av färdighuggen sten från stenbrottet. Så varken hammare, yxa eller andra järnverktyg hördes vid tempelbygget.

8 Dörren till den mellersta sidokammaren fanns på templets högra sida. En spiraltrappa förde upp till den mellersta våningen och därifrån upp till den tredje. 9 Han byggde templet färdigt och täckte det med bjälkar och brädor av cederträ. 10 Ytterbyggnaden runt templet var två och en halv meter hög. Den var förankrad vid templet med cederbjälkar.

11 Herrens ord kom till Salomo: 12 ”Angående templet du bygger: om du följer mina stadgar, åtlyder mina föreskrifter och håller alla mina bud och lever efter dem, ska jag med dig uppfylla mitt ord som jag talade till din far David: 13 Jag ska bo mitt ibland Israels söner och inte överge mitt folk Israel.”

14 Och Salomo byggde templet färdigt. 15 Han täckte templets innerväggar med cederbrädor. Från golvet upp till takbjälkarna täckte han det invändigt med träpanel. Golvet täckte han med cypressbrädor. 16 Han täckte tio meter i det innersta av huset med cederbrädor, från golvet upp till bjälkarna. Så inredde han rummet därinne, det innersta, det allra heligaste. 17 Tempelsalen framför det innersta rummet var tjugo meter lång. 18 Invändigt täcktes väggarna av cederträ med fruktornament och snidade blommor. Allt var av cederträ, ingen sten syntes.

19 I templets inre inredde han det allra heligaste, avsett för Herrens förbundsark. 20 Det allra heligaste, som var tio meter på längden, bredden och höjden täckte han med rent guld. Han täckte också ett altare med cederträ. 21 Salomo täckte templets insida med rent guld. Han hängde guldkedjor framför det innersta rummet och täckte det med guld. 22 Alltså täckte han hela huset med guld, helt och hållet. Han täckte också med guld hela det altare som hörde till det innersta rummet.

23 Till det allra heligaste gjorde han två keruber av olivträ. De var fem meter höga. 24 Båda kerubens vingar var två och en halv meter långa. Avståndet mellan vingspetsarna var fem meter. 25 Den andra keruben mätte också fem meter mellan vingspetsarna. Båda keruberna hade samma storlek och form, 26 och båda var fem meter höga. 27 Han placerade keruberna i mitten av det inre rummet. Vingarna var utbredda så att den enes vinge rörde vid den ena väggen och den andra kerubens vinge rörde vid den andra väggen. Mitt i templet rörde deras båda andra vingar vid varandra. 28 Salomo täckte keruberna med guld.

29 Alla husets väggar runt om, i det inre och yttre rummet, prydde han med snidade bilder av keruber, palmer och blommor. 30 Husets golv i det inre och yttre rummet, täckte han med guld.

31 Han gjorde dörrar av olivträ för ingången till det allra heligaste. Dörrposterna hade formen av en femkant. 32 Han prydde de båda dörrarna av olivträ med sniderier av keruber, palmer och blommor och täckte dem med guld. Han hamrade ut guldet över keruberna och palmerna. 33 På samma sätt gjorde han fyrsidiga dörrposter av olivträ till tempelsalens ingång. 34 De båda dörrarna var av cypressträ. Varje dörr bestod av två vridbara dörrhalvor. 35 Han smyckade dem med snidade keruber, palmer och blommor. Sedan täckte han dem med guld, jämnt uthamrat över utskärningarna. 36 Han byggde den inre förgårdsmuren av tre varv huggen sten och ett varv cederbjälkar.

37 Grunden till Herrens tempel blev lagd i det fjärde året, i månaden siv. 38 I det elfte året, i månaden bul, som är den åttonde månaden, stod templet klart till alla delar och helt enligt plan. Då hade Salomo byggt på huset i sju år.

Nästa

Föregående

6. Jfr 2 Krön 3.

6:1. fyrahundraåttionde året. År 966 f. Kr. Enligt kalenderberäkning innebär det att Israels folk lämnade Egypten år 1446 f. Kr.

6:38. elfte året. År 959 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt