FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 5

Tempelbygget förbereds

1 Kung Hiram i Tyros hade alltid varit god vän till David. Och då han fick höra att Salomo blivit smord till kung efter sin far, sände han sina tjänare till Salomo. 2 Och Salomo sände följande budskap till Hiram: 3 ”Du vet att min far David inte kunde bygga ett hus åt Jahves, sin Guds, namn. Detta på grund av krigen på alla fronter tills Herren lade fienderna under hans fötter. 4 Men nu har Jahve min Gud gett mig ro på alla fronter. Det finns ingen fiende, och ingen ofärd hotar. 5 Så jag tänker bygga ett hus åt Jahve min Guds namn, enligt vad Herren sa till min far David: ’Jag ska sätta din son på din tron efter dig. Han ska bygga huset åt mitt namn.’ 6 Befall nu att det från Libanon huggs cedrar åt mig. Mina tjänare ska arbeta med dina, och jag ska betala vad du begär i lön för dina tjänare. Du vet ju att det bland oss inte finns någon man som kan hugga timmer så som sidonierna.”

7 När Hiram hörde Salomos ord blev han överlycklig, och sa: ”Lovprisad är Jahve i dag, som har gett David en vis son till att härska över detta stora folk!” 8 Hiram sände ett svar till Salomo: ”Jag har mottagit ditt budskap och ska göra allt du önskar i fråga om cederträ och cypressträ. 9 Mina tjänare ska föra virket från Libanon ner till havet. Jag lägger virket på flottar och för dem på havet till det ställe du anvisar. Där ska jag lossa det och så kan du hämta det. I utbyte ska du enligt min önskan förse mitt husfolk med livsmedel.” 10 Så Hiram gav Salomo cederträ och cypressträ så mycket han önskade. 11 Och varje år gav Salomo till Hiram flera tusen ton vete till mat för hans hushåll och flera tusen liter av finaste olivolja. 12 Herren gav Salomo visdom som han lovat honom. Det rådde fred mellan Hiram och Salomo, och de slöt förbund med varandra.

13 Kung Salomo införde arbetsplikt över hela Israel. 30000 man togs ut. 14 Han sände dem i skift till Libanon, 10000 varje månad. En månad var de i Libanon och två månader hemma. Adoniram var ansvarig för tvångsarbetet. 15 Salomo hade 70000 bärare och 80000 stenhuggare i bergen. 16 Salomo hade därtill 3300 arbetsförmän anställda som basade över det arbetande folket. 17 Kungen befallde dem att bryta stora och dyrbara stenar så att templets grund skulle kunna läggas med huggen sten. 18 Så Salomos och Hirams byggnadsarbetare samt männen från Gebal högg och beredde trävirke och stenar till tempelbygget.

Nästa

Föregående

5. Jfr 2 Krön 2.

5:1. Tyros. Staden låg vid Medelhavet, vid nuvarande Libanon och var en handels och sjöfartsstad.

5:13. införde arbetsplikt över hela Israel. Inte israeliter utan folk från andra nationer, 9:15, 20-22.

© Ragnar Blomfelt