FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 14

Ahia profeterar mot Jerobeam

1 Vid den tiden blev Jerobeams son Abia sjuk. 2 Då sa Jerobeam till sin hustru: ”Gå och förklä dig så att ingen märker att du är min hustru. Gå sedan till Shilo där profeten Ahia bor. Det var han som sa till mig att jag skulle bli kung över detta folk. 3 Ta med dig tio bröd, några kakor och en kruka med honung och gå till honom. Han ska tala om för dig hur det ska gå med pojken.” 4 Jerobeams hustru gjorde så. Hon gick till Shilo och kom till Ahias hus. Ahia kunde inte se, med åldern hade han blivit blind. 5 Men Herren hade sagt till Ahia: ”Lyssna, Jerobeams hustru kommer för att fråga dig om sin son som är sjuk. Så och så ska du säga till henne. När hon kommer ska hon låtsas vara en annan.”

6 När Ahia hörde hennes steg vid dörren sa han: ”Kom in, Jerobeams hustru! Varför låtsas du vara en annan? Jag har fått i uppdrag att ge dig ett tungt budskap. 7 Gå och säg till Jerobeam: ’Så säger Jahve, Israels Gud: Jag upphöjde dig ur folket och satte dig till furste över mitt folk Israel. 8 Jag ryckte riket från Davids hus och gav det åt dig. Men du har inte varit som min tjänare David, som höll mina bud och följde mig helhjärtat genom att bara göra det som var rätt i mina ögon. 9 Du har gjort mer ont än alla dina företrädare. Du har gjort andra gudar åt dig och gjutna avgudabilder, och så väckt min vrede. Du har kastat mig bakom din rygg. 10 Därför ska jag sända ofärd över Jerobeams hus och avlägsna alla väggpissare bland dem, både slavar och fria i Israel. Jag ska bränna upp Jerobeams hus så som man bränner upp skit tills allt är borta. 11 Den av Jerobeams hus som dör i staden ska hundarna äta upp, och den som dör ute på marken ska himlens fåglar äta upp. För så har Herren talat.’ 12 Res dig och gå hem! Så fort du sätter din fot i staden ska pojken dö. 13 Hela Israel ska sörja honom och begrava honom. Han ensam i Jerobeams hus ska läggas i en grav, för av dem är det bara pojken som Jahve, Israels Gud, funnit något gott hos. 14 Herren ska åt sig resa upp en kung över Israel, en kung som ska avlägsna Jerobeams hus. Har det inte redan börjat? 15 Herren ska slå Israel så att de svajar likt vassen i vattnet. Han ska rycka upp Israel ur detta goda land som han gav deras fäder. Han ska skingra dem på andra sidan Eufrat eftersom de gjort sig asherapålar och väckt Herrens vrede. 16 Han ska överge Israel på grund av de synder Jerobeam begick och som han fick Israel att begå.”

17 Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Så fort hon steg över husets tröskel dog pojken. 18 Han begravdes och hela Israel sörjde honom. Det blev i enlighet med Herrens ord genom sin tjänare, profeten Ahia.

Nadab efterträder Jerobeam

19 Jerobeams verksamhet i övrigt, hans krig och hans regering, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 20 Jerobeam regerade i tjugotvå år. Sedan gick han till vila hos sina fäder. Hans son Nadab blev kung efter honom.

Rehabeam kung i Juda

21 Rehabeam, Salomos son, var kung i Juda. Han var fyrtioett år när han blev kung. Han regerade sjutton år i Jerusalem, den stad som Jahve utvalde bland alla Israels stammar för att där placera sitt namn. Hans mor hette Naama och var från Ammon.

22 Juda gjorde det som var ont i Herrens ögon. Med de synder de begick gjorde de honom mer svartsjuk än deras fäder hade gjort. 23 För de byggde sig också offerhöjder och stoder och asherapålar på alla höga kullar och under alla grönskande träd. 24 Det förekom även manlig tempelprostitution i landet. De begick alla vidrigheter som hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels söner.

25 I kung Rehabeams femte regeringsår drog kung Shishak av Egypten upp mot Jerusalem. 26 Han tog skatterna i Herrens tempel och i kungapalatset. Han stal allt, även de guldsköldar som Salomo låtit göra. 27 I deras ställe lät kung Rehabeam göra kopparsköldar, som han anförtrodde befälet för livvakten som höll vakt vid ingången till kungapalatset. 28 Så ofta kungen gick till Herrens tempel bar livvakten sköldarna. Sedan återförde de dem till vaktrummet.

29 Rehabeams verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 30 Det var krig mellan Rehabeam och Jerobeam i alla deras dagar. 31 Rehabeam gick till vila hos sina fäder och begravdes hos sina fäder i Davids stad. Hans mor hette Naama och var från Ammon. Hans son Abiam blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

14:19, 29. Israels kungars krönika … Judas kungars krönika. Okända verk som omnämns drygt trettio gånger i Kungaböckerna. Dessa krönikor ska ej förväxlas med Krönikeböckerna.

14:20. Nadab var kung 910-909 f. Kr.

14:22. svartsjuk. Antropomorfismen innebär att Gud i sin helighet och exklusivitet ivrar för sitt utvalda folk, och därmed inte kan godta någon slags avgudadyrkan.

14:25. femte regeringsår. Omkring 925 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt