FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 5

Rubens ättlingar

1 Sönerna till Ruben, Israels förstfödde son. Han var den förstfödde, men hans förstfödslorätt gavs till Josefs, Israels sons, söner eftersom Ruben vanärade sin fars bädd. Så Ruben är inte upptagen i släktregistret enligt förstfödslorätt. 2 För även om Juda var mäktigast bland sina bröder och en av hans ättlingar blev furste, så tillhörde förstfödslorätten Josef. 3 Sönerna till Ruben, Israels förstfödde: Henok, Pallu, Hesron och Karmi. 4 Joels söner var Shemaja, vars son var Gog, var son var Shimei, 5 vars son var Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, 6 vars son var Beera, som Assyriens kung Tiglat-Pileser deporterade. Han var furste för rubeniterna. 7 Dessa var hans bröder efter ättföljd enligt släkterna i släktregistret: Jegiel, överhuvudet, Sakarja 8 och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. De bodde i Aroer, och ända till Nebo och Baal-Meon. 9 Österut nådde deras boplatser fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat. För de hade stora boskapshjordar i Gilead. 10 I Sauls dagar attackerade de hagariterna, som de besegrade. Så de bosatte sig i deras tält utmed hela östra sidan av Gilead.

Gads ättlingar

11 Gads söner bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka: 12 överhuvudet Joel, därnäst Shafam och sedan Jaanaj och Shafat i Bashan. 13 Deras bröder var, efter sina familjer, Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Sia och Eber, alltså sju. 14 De var söner till Abihail, son till Huri, son till Jaroa, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jado, son till Bus. 15 Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var överhuvud för deras familjer. 16 De bodde i Gilead i Bashan med orterna däromkring och på alla Sharons betesmarker, så långt de sträckte sig. 17 Alla dessa blev uppskrivna i släktregistret i de dagar då Jotam var kung i Juda och Jerobeam var kung i Israel.

18 Rubens söner, gaditerna och hälften av Manasses stam hade starka krigstränade män med sköld och svärd och båge. De var 44760 man redo för krig. 19 De stred mot hagariterna och mot Jetur, Nafish och Nodab. 20 De fick hjälp mot dem så att hagariterna och alla med dem gavs i deras händer. De ropade till Gud under striden och blev bönhörda eftersom de förtröstade på Gud. 21 De tog deras boskapshjordar: 50000 kameler, 250000 får och 2000 åsnor, samt 100000 människor. 22 Många stupade eftersom kriget var från Gud. Sedan bosatte de sig i deras land ända till exilen.

Ena hälften av Manasses stam

23 Sönerna till halva Manasses stam var talrika. De bodde i landet från Bashan till Baal-Hermon, Senir och berget Hermon. 24 Dessa var överhuvuden för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jadiel. De var tappra och ryktbara krigsmän, överhuvuden för sina familjer.

De östra stammarna i fångenskap

25 Men de var otrogna mot sina fäders Gud. De horade med de gudar som dyrkades av landets folk, dem som Gud hade utrotat inför dem. 26 Så Israels Gud eggade den assyriske kungen Puls ande, det är den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande, att föra rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam i exil. Han förde dem till Hala, Habor, Hara och floden Gozan. Där är de än i dag.

Nästa

Föregående

5:1. vanärade sin fars bädd. 1 Mos 35:22, 49:3-4.

5:10, 19, 20. hagariterna. Araber som härstammade från Abrahams bihustru Hagar (1 Mos 21:9-21, 25:12-18).

5:22. kriget var från Gud. Jfr 2 Mos 14:14, Jos 23:3, 2 Krön 20:15, 32:8, Ps 24:8, Upp 6:4.

© Ragnar Blomfelt